Företag i trafiken

Ligg steget före

Varje år sker tusentals skador på svenska företag. Med förebyggande insatser hade många av olyckorna aldrig behövt hända.

Webbshop - säkerhetsprodukter

I vår webbshop du kan köpa bra säkerhetsprodukter för att öka säkerheten i din vardag.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Trafiksäkerhet för företagare

Ett högt säkerhetstänkande kring trafiksäkerhet minskar risken för skador på både människor och maskiner. På Länsförsäkringar arbetar vi aktivt med att förebygga skador. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att på så sätt öka företagens lönsamhet och trygghet.

Att köra i jobbet är en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren har ansvar för att minimera riskerna för olycksfall och att skapa en så god trafiksäkerhet som möjligt för sina arbetstagare. Här delar vi med oss av våra tips för att ditt företag, dina förare och andra trafikanter ska få en så säker vardag som möjligt.


Säkerhet i trafiken

Prata attityder och beteenden

Som företagare och arbetsgivare är det viktigt att prata med dina förare om riskerna med olika beteenden. Mänskliga faktorn ligger bakom nio av tio olyckor. Personligheten spelar stor roll för hur en förare beter sig i trafiken.

Planera för kör och vilotider

För dig som arbetsgivare i yrkesmässig trafik har du ett ansvar att planera transporter på ett sätt så att dina förare kan följa reglerna för kör och vilotider. Trötthet ligger bakom 30 procent av alla dödsolyckor med tung trafik.

Kör och vilotider

Miljösmart med lastbil

Din körstil påverkar miljön. Sparsam körning betyder inte enbart mindre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Det ökar även säkerheten i trafiken. Dessutom sparar du pengar.

Sparsam körning med lastbil

Största farorna med tunga fordon

Risken för olycka med tunga fordon är störst vid körfältsbyten, i korsningar och när lastbilen svänger eller backar. Vid långa köer, enformig körning ökar också riskerna.

Sparsam körning med arbetsmaskiner

Slå av motorn vid kortare pauser i arbetet. Det är ett enkelt sätt att minska bränsleförbrukningen. På tomgång drar maskinen mer bränsle och släpper ut mer hälsofarliga ämnen än när den körs.

Kör sparsamt med maskinen

Trucken i flest olyckor

Att ha koll bakåt och på maskinens överhäng är viktigt för att undvika skador. Trucken är inblandad i flest arbetsplatsolyckor. Varje dag skadas personer när trucken välter, kolliderar eller används felaktigt.


Förhindra stöld, skadegörelse och brand med maskiner

Inbrott och stöld av maskiner

Dyra maskiner är hårdvaluta för kriminella av den enkla anledningen att det är lätt att hitta köpare. Allt från hjullastare till små grävmaskiner försvinner. Så här försvårar du för tjuven.

Stölder av maskiner

Säker truckladdning

En kortslutning vid laddning kan orsaka brand som snabbt kan sprida sig i lokalen. Se över din laddstation och håll din personal informerad om ny teknik.

Säker truckladdning

Brandskydda dina maskiner

En brand som startar i en maskin kan snabbt sprida sig till lokaler och byggnader intill. Förloppet kan gå mycket snabbt. Se över brandskyddet för dina anläggningsmaskiner och andra fordon varje år.

Maskiner och bränder