Illustration av lastbil med lastbilsförsäkring
Illustration av lastbil med lastbilsförsäkring

Försäkring för tung lastbil

En försäkring för tunga lastbilar.

  • Anpassad för åkerier
  • Välj låg eller hög självrisk
  • Välj mellan trafik, halv eller helförsäkring

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad ingår i försäkringen för tung lastbil?

Innehåll Innehåll
Helförsäkring Hel
Halvförsäkring Halv
Trafikförsäkring Trafik

Personskador och skador på andras egendom.

Självrisk: 10, 20, 40 eller 80 % av prisbasbeloppet

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

Självrisk: 10 % av prisbasbeloppet

Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.

Självrisk: 35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr

Om din lastbil blir stulen eller om du får inbrott i lastbilen.

Självrisk: 10 % av prisbasbeloppet

Om din lastbil blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

Om lastbilen får driftstopp, som till exempel punktering.

Självrisk: 10 % av prisbasbeloppet

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr

Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

Självrisk: Ingen självrisk

Skador på din lastbil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikesköring eller när lastbilen transporteras på båt.

Självrisk: 10, 20, 40 eller 80 % av prisbasbeloppet

Val av försäkring för tung lastbil

Vår försäkring för tung lastbil finns i tre nivåer: Trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen måste alla ha och ersätter personskador och skador på annans egendom.

Halvförsäkringen ersätter bland annat olika skador på din lastbil som till exempel brand- och glasskada, stöld samt bärgning och bogsering om lastbilen råkar ut för ett driftstopp. Transporterar du gods som du ansvarar för kan du lägga till transportörsansvarsförsäkring.

Med en helförsäkring får du allt skydd som ingår i halvförsäkring plus skydd för skador på din lastbil exempelvis vid en krock, även om du är vållande.

Lätt lastbil?

Lätt lastbilsförsäkring

Tilläggsförsäkringar

Tilläggspaket företag

Innehåll Självrisk
Egendom på verksamhetsställe
Ersätter skada orsakad av brand, inbrott eller vatten på egendom
20 % av prisbasbeloppet
Oljeskada
Ersätter oljeskador både på din och annans egendom
20 % av prisbasbeloppet
Avbrott/extrakostnad
Ersättning förlorat täckningsbidrag eller kostnader för att hyra lokal vid exempelvis brand
20 % av prisbasbeloppet
Ansvar
Om du blir skadeståndsskyldig
10 eller 20% av prisbasbeloppet, beroende på typ av skada

Rättskydd - verksamhet
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel ett skattemål

20 % av prisbasbeloppet plus 20 % av kostnaden därutöver

Rån
Ersätter skada eller förlust genom rån eller överfall på dig eller dina anställda

3 % av prisbasbeloppet
Överfall
Om du eller någon av dina anställda blir skadade genom misshandel
Ingen självrisk
Kris - verksamhet
Om du eller någon av dina anställda behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka
Ingen självrisk

Förarskydd
Om du eller någon av dina anställda råkar ut för en olycka eller blir sjuka under en resa i tjänsten

Ingen självrisk 

Resgods
Ersätter skada eller förlust av förarens egendom under färd med lastbussen

Ingen självrisk 

Frågor och svar om tung lastbilsförsäkring