Kärlek bra för din ekonomi

Den som bor ihop med någon kan dra fördel av att dela på många av de gemensamma utgifterna och därmed få en lägre månadskostnad. Men viktigt som samboende är också att mer konkret våga prata om hur man vill fördela ekonomin, utifrån olika ekonomiska förutsättningar. En undersökning gjord av Novus*, på uppdrag av Länsförsäkringar, visar bland annat att var femte svensk (18 procent) inte alls upplever sin relation som ekonomiskt jämställd. Ta del av tipsen nedan.

Kopplingen till kärlek den 14 februari sägs ha uppkommit under medeltiden och en folklig föreställning om att fåglar i mitten av februari sökte och fann sin partner. Detta inspirerade pojkar och flickor att fundera på vem som skulle bli deras Valentin, det vill säga vem som de skulle hålla ihop med minst ett år framöver och kanske flytta ihop och bilda familj med.

En av de vanligaste frågorna när man flyttar ihop är nog hur man ska lägga upp den gemensamma ekonomin. Hur mycket ska var och en bidra med och hur mycket ska var och en ha för egen del? Alldeles för många relationer har spruckit när kärleken effektivt trängt bort det nödvändiga samtalet om pengar, säger Filip Apelstav, bankchef på Länsförsäkringar Östgöta:

– Det är snarare regel än undantag att två personer i en parrelation har olika ekonomiska förutsättningar. Det kan handla om olika stora ekonomiska tillgångar, olika mycket i inkomst och skilda kostnader. Därför är plånboksfrågorna viktiga att våga prata om i ett förhållande. 

Här kommer några tips på hur man kan tänka och resonera kring ekonomin;

 • Om någon av er flyttar till den andres hyresrätt. Ni delar på hyran. Du bör informera hyresvärden om ni flyttar ihop i din eller din partners bostad.
 • Om någon av er flyttar till den andres bostadsrätt. Så här kan man tänka. Amortering - ses av många inte som en kostnad utan som ett sparande. Därför ska den som flyttar in kanske inte betala hälften av amorteringen. Om du är med och amorterar betalar du samtidigt av din sambos lån, men kanske inte tjänar ett öre på det när lägenhets säljs. Räntekostnad - en större del av räntekostnaden kanske bör täckas av den som äger bostaden – annars skulle ju ägaren gynnas av att öka belåningen i takt med en eventuell värdestegring. Det finns vissa bostadsrätter som har 0 kronor i avgift. Hur ska den som flyttar in och delar en sådan lägenhet tänka? Vad man kan göra är att skatta vad en motsvarande hyresrätt i samma område kostar och dela på två.
 • Gör en sambobudget:
  • Dela lika på alla utgifter - startfasen. Ingen insyn i partnerns ekonomi krävs egentligen, bara att det finns tillräckligt för att täcka hälften av utgifterna. Över tiden kan det skapa en grund för en icke jämställd ekonomi. Om hushållsutgifterna är 15 000 kronor. Du tjänar 20 000 kronor efter skatt och din partner 10 000 kronor efter skatt. Delas hushållsutgifterna lika får du kvar 12 500 kronor och din partner 2 500 kronor.
  • Var och en bidrar efter sin förmåga - man börjar ge varandra insyn och tar hänsyn till ekonomisk jämställdhet i relationen. Om du får ut 20 000 kronor i månaden och din partner får ut 10 000 kronor i månaden och era gemensamma hushållsutgifter är 15 000 kronor. Er totala inkomst är 30 000 kronor. Det betyder att du står för 67 procent av inkomsten och din partner för 33 procent. Då betalar ni 10 000 respektive 5 000 kronor av hushållskostnaderna.  Då får du 10 000 och din partner 5 000 kronor över.
  • Lika mycket kvar att leva på - man har full insyn och är överens om att det är rättvist att båda parter har lika stor ekonomisk flexibilitet och möjlighet i relationen. Om du får ut 20 000 kronor och din partner 10 000 kronor efter skatt och ni har gemensamma utgifter på 15 000 kronor så ska du betala 12 500 kronor och din partner 2 500 kronor av hushållskostnaderna. På så sätt har ni 7 500 kronor var att spendera.
 • Teckna hemförsäkring som gäller för båda. Se till att båda täcks av en hemförsäkring.
 • Gör en flyttanmälan till Skatteverket. Ni ska båda vara folkbokförda där ni bor. Kom ihåg att också spärra möjligheten för någon annan att ändra din adress. På så sätt försvårar du en id-stöld.

*Undersökningen som gjorts av Novus har tillfrågat över 2 700 svenskar om deras inställning till ekonomi och jämställdhet.

Ring eller mejla mig gärna

Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag som personligt och enkelt erbjuder privatpersoner och företag tjänster med en unik helhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Visionen är att tillsammans med kunder, ägare, anställda och samarbetspartners skapa trygghet och möjligheter i Östergötland.

Länsförsäkringar Östgöta är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans utgör Länsförsäkringar. De 23 bolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB.

Se alla pressmeddelanden