Återbäring till östgötarna – för fjärde året i rad

Länsförsäkringar Östgöta har nära 200 000 sakförsäkringskunder – vilket motsvarar drygt varannan östgöte. Kunderna, som också är bolagets ägare, får ta del av återbäring när verksamheten har gått bra. För 2017 har Länsförsäkringar Östgöta ett resultat som ger kunderna i Östergötland cirka 234 miljoner kronor i återbäring.

Under 2017 har Länsförsäkringar Östgötas kunder haft drygt 76 500 skador. Skadeersättningen till kunderna på nästan 1 miljard kronor ligger i linje med vad bolaget hade budgeterat för. Tack vare en stark tillväxt inom sakförsäkringsrörelsen och en gynnsam utveckling i bolagets kapitalförvaltning, har ett positivt resultat uppnåtts för helåret 2017. Bolagets styrelse har utifrån det beslutat att cirka 234 miljoner kronor ska återbetalas till sakförsäkringskunderna under hösten 2018.   

– Det är nu fjärde året i rad som vi har fått möjligheten att ge tillbaka till kunderna, våra ägare. I vårt löfte till kunderna ingår att ständigt arbeta för att utveckla och anpassa våra erbjudanden – för att öka östgötarnas trygghet och möjligheter. Vi har en stadig tillströmning av nya kunder och det ser vi som ett tecken på att mervärdet av att vara del av ett lokalt kundägt bolag värdesätts, säger Sven Eggefalk, vd på Länsförsäkringar Östgöta. 

Under 2017 genomförde Länsförsäkringar Östgöta flera större skadeförebyggande insatser, bland annat Sveriges största Brandövning med målet att öka tryggheten och brandsäkerheten i östgötarnas hem. Bolaget delade även åter ut Östgötapriset, ett initiativ som bidrar till människors ökade trygghet och gemenskap. Årets vinnare speglar också samhällets utveckling och den uppmärksammade #metoo-debatten. Fokus har också legat på att bygga samarbeten med kommuner och organisationer om förebyggande åtgärder som exempelvis cykelstölder, vattenskador och trafikolyckor.

Resultat för Länsförsäkringar Östgöta:

  • Resultatet före skatt inklusive kapitalavkastning och efter återbäring är 583 miljoner kronor.
  • Premieintäkten för sakförsäkringar är cirka 1,39 miljarder kronor.
  • Det totala skadekostnaden uppgår till cirka 1,0 miljard kronor och fördelar sig på drygt 76 500 skador.
  • Premieinkomsten för livförsäkringar uppgår till cirka 907 miljoner kronor.
  • Bankens affärsvolym, det vill säga summan av in- och utlåning, har ökat till 29,1 miljarder kronor.
  • Fastighetsförmedlingen har etablerat sig bland de marknadsledande.

 

Ring eller mejla mig gärna

Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag som personligt och enkelt erbjuder privatpersoner och företag tjänster med en unik helhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Visionen är att tillsammans med kunder, ägare, anställda och samarbetspartners skapa trygghet och möjligheter i Östergötland.

Länsförsäkringar Östgöta är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans utgör Länsförsäkringar. De 23 bolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB.

Se alla pressmeddelanden