Illustration av två personer som samtalar och texten Framåtblick Jönköpings län.

Framåtblick Jönköpings län

Illustration av två personer som samtalar och texten Framåtblick Jönköpings län.

Hur skapar vi en lokal och regional attraktionskraft som kan stå som en motkraft till urbaniseringen?

Den 20-21 mars genomför Länsförsäkringar Jönköping tillsammans med Forskringsfonden ett samtalsforum där vi fokuserar på de utmaningar och möjligheter som uppstår som konsekvens av att människor i allt högre grad söker sig till tätare och urbana miljöer.

Forskarna Lina Bjerke och Hans Westlund presenterar sina senaste rön som följs av en paneldebatt. 

Läs mer om evenemanget här

Se alla nyheter