Behöver du skotta taket?

Det har snöat mycket de senaste veckorna. Även om helgens storm Cora blev lugnare än befarat har blåsten gjort snön vindpackad, vilket gör att belastningen ökar på taken.

Snöns densitet ökar rejält när den vindpackas och dessutom omfördelas snön, vilket gör att belastningen på taken ökar.

När ska jag skotta?

En del tak rasar på grund av att det helt enkelt finns brister i underhåll (exempelvis röta) eller konstruktionsfel. Därför är det viktigt att du skottar de tak som ska skottas innan skadan inträffar. Det gäller även exempelvis husvagnar. Om du har en villa med ett så kallat sadeltak och ingen huskropp i vinkel, behöver du normalt inte skotta alls. Men ett tecken på att snön är för tung för taket kan vara om till exempel ytterdörren kärvar och då är det viktigt att skotta taket. Om olyckan trots allt skulle vara framme så får du ersättning från din villaförsäkring.

Snöras och istappar som lossnar – du som fastighetsägare kan bli ansvarig

Även om byggnadens konstruktion klarar snötrycket kan snöras och fallande istappar orsaka skada. Ställ inte bilar eller annat nära en byggnad med mycket snö på taket. Tänk också på att utskjutande utbyggnader kan skadas av snöras, vilket försäkringen generellt inte gäller för.

– Om snö rasar från ett tak, eller istappar lossnar från byggnaden, och skadar personer eller egendom kan du som fastighetsägare bli ansvarig säger Anders Dahlén som är skadeförebyggare på Länsförsäkringar Jämtland.

Vad gäller för lantbruksfastigheter?

Om man har en näringsfastighet eller ekonomibyggnader på en lantbruksfastighet, är det däremot viktigt att skotta taket för att få försäkringsersättning vid eventuell skada. Om du inte har sett till ditt tak och skottat bort tung snö och taken bryter samman, så är de flesta försäkringsvillkor skrivna så att försäkringsersättningen kan minska eller till och med utebli. Om det snöat mycket och snön inte tas bort inom rimlig tid kan skadan inte anses oförutsedd av ditt försäkringsbolag.

Skotta säkert och smart!

Du bör inte gå upp själv på taket, ta med minst ytterligare en person. Se till att använda säkerhetslina och ta på dig bra skor. Om du känner dig det minsta osäker – ta hjälp av någon som är proffs.

Att tak rasar in på grund av snötryck beror ofta på att snön drevar och lägger sig på ena sidan av taket, vilket innebär en snedbelastning på själva konstruktionen. Var extra uppmärksam på snedbelastning även under tiden du skottar ditt tak – skotta inte en sida i taget, utan håll en jämn fördelning över takytan.

– Skotta inte bort all snö på taket – lämna gärna ungefär en decimeter. Annars är risken stor att du skadar taket med snöskyffeln vilket gör att man riskerar att vatten läcker in vid snösmältning eller regn, berättar Anders Dahlén.

Profilbild för Anders Dahlén

Anders Dahlén

Skadeförebyggare
Östersund

Se alla nyheter