Bil på snöväg
Händerna på ratten!

Händerna på ratten!

Bil på snöväg
Händerna på ratten!

Händerna på ratten! Snart skärps reglerna för mobiltelefon under bilkörning. Från och med den 1 februari 2018 blir det förbjudet att hålla i en mobiltelefon samtidigt som du kör.

Den 30 november beslutade regeringen om en ändring i trafikförordningen gällande hur mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning får användas av förare under färd på väg. Från och med den 1 februari 2018 kommer det inte längre att vara tillåtet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färd med motordrivet fordon.

Läs mer här

Se alla nyheter