Risk för översvämning – så skyddar du ditt hem

Just nu är det kraftiga nederbörd på många ställen i vårt län. Med enkla åtgärder går det att minska risken för skador i samband med översvämningar.

Vattnet kan ta sig in i huset genom öppningar och otätheter, men också genom baktryck i avloppsledningar. Ta del av våra rekommendationer för vad du kan göra för att minimera skadorna på din fastighet.

Läs mer här

Se alla nyheter