Våra indexfonder blir indexnära

Den 15 juli döper vi om våra fem indexfonder till indexnära. Anledningen är att de förvaltas ansvarsfullt och därmed blir kategoriserade som aktiefonder istället för indexfonder. Den största skillnaden är dock just själva namnändringen. Fonderna kommer även fortsättningsvis att placera i bolag från stora globala aktieindex.

En indexfond ska enligt regelverket spegla sitt underliggande index. Länsförsäkringars fonder placerar enligt ansvarsfulla principer rörande internationella konventioner inom exempelvis miljö, mänskliga rättigheter, barnarbete och kontroversiella vapen. Detta betyder att fonderna från tid till annan kommer att kunna undvika att placera i kontroversiella företag även om de är en stor del av det underliggande indexet. Därför får de enligt regelverket inte kallas för indexfonder längre.

Fondernas avgift, risknivå och underliggande index påverkas inte av detta. Däremot kommer vissa enskilda innehav i fonderna att kunna bytas ut mot mer ansvarsfulla investeringar.

Till vårt fondutbud >

Se alla nyheter