Barn på cykel men cykelhjälm.

Säkerhetsdagar för 6-åringar i Nyköping

Barn på cykel men cykelhjälm.

Under perioden 21 till 25 maj kommer vi, i samarbete med polisen, räddningstjänsten, ambulanspersonal, Nobina och Junis genomföra Skolans säkerhetsdagar för elever i förskoleklasser. Säkerhetsdagarna genomförs på Nyköpings brandstation. Här får eleverna chansen att lära sig om olika risker i samhället och hur de kan avvärjas eller åtgärdas.

Det är viktigt för oss att vara med och ta ansvar i samhället samt att arbeta för att förebygga skador. Vi har ett samarbete med polisen, räddningstjänsten, ambulanspersonal, Nobina och Junis i östra Södermanland. Vi deltar på Skolans säkerhetsdagar, på våren för sexåringar och på hösten för sjundeklassare, där vi bidrar med vår kunskap för att öka medvetenheten om säkerhet i trafiken för våra sörmländska barn och ungdomar.

Säkerhetsdagarna för östra länets förskoleklasser genomförs på Nyköpings brandstation under vecka 21. På vår station pratar vi med barnen om hur de ska synas i trafiken när de cyklar. Vi visar var reflexer och cykellampor ska sitta och pratar om vikten att ha cykelhjälm.

Vi är ett företag med stark förankring i vårt härliga Södermanland. Ett Södermanland som vi vill göra tryggare för alla åldrar. Genom vårt deltagande på Skolans säkerhetsdagar bidrar vi till öka säkerheten och minska skador, något vi är mycket glada, tacksamma och stolta över.

Se alla nyheter