Upplåningsprogram Länsförsäkringar Hypotek

Upplåningsprogram
  Ram Nom, mdr Utestående Nom, mdr

Återstående genomsnittlig löptid

Benchmark Obegränsad SEK 110,9 3,5 år
Medium Term Covered Note SEK 30 SEK 6,5 4,8 år
Euro Medium Term Covered Note EUR 5 SEK 29,2 4,3 år
Totalt   SEK 146,6  
Nominella värden  per den 31 december 2017.

Prospekt

Äldre prospekt