Wasa Kredit

Senaste finansiella rapporten

Delårsrapport januari – september 2017

Wasa Kredit är helägt av Länsförsäkringar Bank. Bolagets resultat redovisas som en del av Länsförsäkringar Banks finansiella rapportering.

Perioden i korthet

  • Utlåningsvolymen ökade med 18 procent till 20,9 (17,6) Mdr kr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 308,6 (306,1) Mkr.
  • Räntenettot ökade med 10 procent 562,2 (513,1) Mkr.
  • Rörelsekostnaderna uppgick till 320,6 (304,3) Mkr och kreditförlusterna, netto, till 38,3 (9,9) Mkr.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2016.

Läs hela Länsförsäkringar Banks rapport

Rapportdatum 2017
Datum Rapport
10 augusti Delårsrapport, april - juni
10 november Delårsrapport, juli - september
9 februari 2018 Bokslutskommuniké 2017

Mer information


Om Wasa Kredit

Finansieringstjänster för företag och privatpersoner

Wasa Kredit är ett finansbolag som erbjuder leasing- och avbetalningsfinansiering dels genom samarbetspartners inom bland annat fordonshandel, dator/kontorshandel och maskinhandel, dels direkt till företagskunder. Wasa Kredit erbjuder också lån och kontokortskrediter till privatpersoner.

Wasa Kredits affärsidé handlar om att skapa mervärde för våra kunder och leverantörer och bidra till ett starkt kunderbjudande för Länsförsäkringar genom att sälja finansieringstjänster till små och medelstora företag samt privatpersoner.

Wasa Kredit finns över hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Umeå och Örebro och är helägt av Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringsbolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB, där Länsförsäkringar Bank ingår som ett dotterbolag.   

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Det är Länsförsäkringar Bank AB som äger Wasa Kredit AB.


Wasa Kredit AB
Organisationsnummer 556311-9204
Postadress Box 6740, 113 85 Stockholm
Telefonnummer 08-635 38 00