Jobba till 69 kan öka pensionen med 30 procent

Var tredje person trodde att pensionen skulle bli högre än den blev visar en nyligen genomförd undersökning som Länsförsäkringar genomfört. Lösningen för att inte hamna i pensionsfällan är att jobba längre upp i åren eller satsa på att bli jobbonär och jobba extra samtidigt som du är pensionär. Länsförsäkringar har räknat ut vad några extra års arbete kan betyda för pensionen för några vanliga yrken.

Trifa

- Att arbeta ytterligare några år kan bidra till att du får flera tusenlappar extra i plånboken varje månad. En sjuksköterska med en pension på 22 200 kronor per månad kan öka den till 29 600 kronor om hen arbetar till 69 år, säger Trifa Chireh pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Som ung så får man räkna med att jobba längre då pensionsåldrarna har höjts där i Sverige eftersom vi lever allt längre. För den som orkar är ett förlängt arbetsliv ett bra sätt att öka pensionen. Dessutom blir inkomstskatten lägre för den som fyllt 65 år under 2023 eftersom jobbskatteavdraget höjs för den gruppen.

– För de allra flesta påverkas pensionen av tre saker, vad man tjänar genom hela livet, om man har tjänstepension och vid vilken ålder man väljer att börja ta ut sin pension, säger Trifa Chireh.

Så mycket tjänar du per månad på att arbeta några extra år (före skatt)

Yrke och lön före skatt per månad. Pension vid 65 år Pension vid 66 år Pension vid 69 år
Lastbilsförare 29 500 kr 17 000 kr 18 100 kr 22 600 kr
Sjuksköterska 38 700 kr 22 200 kr 23 800 kr 29 600 kr
Civilingenjör 47 000 kr 28 800 kr 30 900 kr 38 800 kr
Jurist 57 000 kr 35 000 kr 37 600 kr 47 400 kr
Läkare 65 000 kr 38 700 kr 41 600 kr 52 700 kr

Summan gäller allmän pension och tjänstepension före skatt. Tjänstepensionen är baserad på livsvariga utbetalningar. Antaganden är gjorda i linje med en premiebestämd tjänstepension. Om du har förmånsbestämd tjänstepension kan prognosen om din framtida pension skilja sig gentemot vår uträkning. Vi antar att du har en pensionsgrundande inkomst sedan du fyllde 29 år. Uträkningen är baserad på att du är 45 år idag och siffrorna anges före skatt.


Var tredje anser att deras pension blev lägre än de räknat med

Svar Totalt Man Kvinna
Den blev lägre 30 % 28 % 31 %
Den blev som jag förväntat mig 59 % 62 % 56 %
Den blev högre 8 % 8 % 9 %
Vet ej/ej svar 3 % 2 % 4 %

Undersökningen genomfördes i april 2023 bland 1000 personer. Frågan som ställdes var; Blev din totala pensionsutbetalning som du hade tänkt dig?

Tänkbara orsaker till att din pension blev lägre än du tänkt dig

 • Börjar jobba sent i livet
 • Arbetade år utan tjänstepension - även om du har det nu
 • Deltidsarbete
 • Långtidssjukskrivning och arbetslöshet
 • Svartjobb ger inga inbetalningar till pension
 • Föräldraledighet under längre tid
 • Eget företag kan ge låg pension om du inte sparar själv till pensionen eftersom och för att inkomsterna ibland är låga

Här är några förslag på vad du kan göra för att pensionen ska bli högre

 • Tjänstepensionen är en viktig del i din totala pension. En normal tjänstepensionsinbetalning motsvarar ungefär fem procent av lönen.
 • Även om du har haft år med låga inkomster så kanske du tjänar mer nu. Ett sätt att höja pensionen är att spara extra om du har möjlighet till det.
 • Om du kan se till att åren med deltid inte blir för många.
 • Fundera på om du kan jobba något år för att höja pensionen eller bli jobbonär, det vill säga att fortsätta arbeta i någon mån om det är möjligt efter 65 år i stället för att ta ut 100 procent pension. Jobba efter 65 år ger både lägre skatt och du fortsätter att tjäna in till den allmänna pensionen.

För ytterligare information kontakta:
Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar. Tel. 073–094 28 52
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08–588 41 850

 

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden