Pensionärerna anser sig ha en riktigt bra buffert

Den positiva utvecklingen gäller inte alla. Medan många pensionärer anser att de har en buffert som möjliggör att de kan njuta av livet är det många kvinnor som har det tufft ekonomiskt. Det visar en undersökning Länsförsäkringar nyligen genomfört.

Emma-Persson 2

- Många verkar ha haft möjlighet att spara pengar under pandemin och många har valt att placera åtminstone en del av sitt sparkapital på börsen vilket är lätt att förstå när börsen har haft en sån positiv utveckling. Samtidigt är det viktigt att utöver det också ha en sparbuffert för oförutsedda utgifter som går snabbt att komma åt och då är sparkonto ett bra alternativ, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

I bilagan ”Så här ska du spara i olika åldrar” tipsar Emma Persson om hur du ska tänka kring ditt sparande i olika skeden av livet.                           

På frågan ”jag har en tillräckligt bra buffert för att i stor utsträckning kunna göra det jag vill i livet” svarar olika typgrupper så här;                    

  • En fjärdedel av samtliga (26 %) instämmer helt i påståendet och 45 % instämmer delvis. Det betyder att 7 personer av 10 anser att de har en god buffert.
  • Men det skiljer sig mellan kvinnor och män. 30 procent av männen instämmer helt i påståendet om sin buffert mot 22 procent av kvinnorna. Lägger man till instämmer delvis får vi siffrorna 75 mot 67 procent.
  • I åldersgruppen pensionärer (65 – 79 år) instämmer så pass många som 39 procent helt i påståendet om en bra buffert och 42 % håller delvis med.
  • I gruppen 30 – 49 år är det endast 19 procent som säger att de kan instämma helt i påståendet att ha en tillräcklig buffert för att göra det man vill.
  • I gruppen som säger att de helt tar avstånd från påståendet dominerar kvinnorna med 15 procent (män 8 procent).                                                                                

Om undersökningen
Novus har ställt frågan ”anser du att du har en tillräckligt stor buffert att du i stort sett kan göra vad du vill i livet” till 1 000 personer i september 2021.

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom Länsförsäkringar. Tel.  0761-09 27 30.
Presskontakt. Tel. 08-588 418 50.

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden