Första digitala årsstämman i Länsförsäkring Kronobergs historia

Årsstämman i Länsförsäkring Kronoberg äger rum torsdagen den 28 maj och blir den första i bolagets historia som genomförs digitalt. Möjlighet kommer att ges för fullmäktigeledamöter att delta fysiskt om medverkan digitalt inte är möjlig.

Årsstämman som vanligtvis brukar samla ett hundratal personer, både fullmäktigeledamöter och gäster, var från början planerad att genomföras i Växjö. På grund av rådande omständigheter med covid-19 har beslut tagits att genomföra stämman digitalt.

- Årsstämman är en stor högtid i Länsförsäkring Kronoberg och att få träffa alla fullmäktigeledamöter är något som vi i ett kundägt bank- och försäkringsbolag sätter oerhört stort värde på.  Att genomföra stämman digitalt var på så vis både ett svårt men också ett lätt beslut. Att värna om allas vår hälsa och följa myndigheternas rekommendationer kommer självklart först, säger Per-Åke Holgersson, styrelseordförande på Länsförsäkring Kronoberg.

Årsstämman kommer nu att ske huvudsakligen digitalt, med en anpassad agenda och genomförs utan externt inbjudna gäster. Förhoppningen är att under hösten kunna samlas igen för att uppmärksamma avtackningar och andra utmärkelser som annars är brukliga på årsstämman.

För ytterligare information kontakta:

Dokument & länkar

Se alla pressmeddelanden