Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt senaste tillskott: Hållbarhetsinriktade placeringsförslag. Tanken är att Investeringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Utvecklingen i den globala ekonomin visar små förändringar jämfört med förra månaden, men konjunkturutsikterna i den globala ekonomin är svaga. Inflationen har sannolikt nått sin kulmen i flera stora ekonomier, men väntas förbli på en nivå över centralbankernas målnivå en tid framöver. Euroområdet och Sverige förväntas hamna i en recession medan USA:s ekonomi fortsätter visa motståndskraft, men risken för recession har ökat. Utsikterna för den kinesiska ekonomin är svagare än normalt. En hög inflation och höga räntor är fortsatt de största riskerna för världsekonomin och finansiella marknader.

Investeringshjälpen januari 2023

Januari månads film

Luis Gemzell, makroekonom på Länsförsäkringar, berättar om vad som händer med ekonomin i världen och hur vi tror att inflationen och ekonomin i olika länder kommer att utvecklas framöver.

Se filmen

Se alla nyheter