Ny hållbarhetsmärkning i fondlistan

Nu är det enkelt att se om en fond uppfyller kriterierna för hållbarhetsklassificeringen enligt EUs hållbarhetsregelverk.

Du kan nu direkt i fondlistan, på fliken Hållbarhet, se om en fond främjar hållbarhet (artikel 8) eller har hållbarhet som mål (artikel 9) enligt EUs nya hållbarhetsregelverk (förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, även kallat Disclosureförordningen) 

Se den nya hållbarhetsmärkningen och andra märkningar i vår fondlista

Läs mer om märkningar och definitioner här.

Se alla nyheter