Skyddsåtgärderna påverkar ekonomin mer än själva smittan

Åtgärderna mot coronaviruset i Kina har gjort att Kina för första gången på 20 år har en negativ tillväxt.

– Om även Europa och USA inför liknande skyddsåtgärder som Kina kommer även tillväxten att dämpas rejält, sannolikt mer under nästa kvartal. Vid en sådan global nedlåsning blir tillväxten rejält lägre under första halvåret 2020, säger Anders Nordberg, senior ekonom på Länsförsäkringar.

Osäkerheten kring utvecklingen av både smittan i sig och eventuella skyddsåtgärder är hög, särskilt på kort sikt. Påverkan på Sveriges ekonomi beror främst på om Europa eller USA inför kraftiga skyddsåtgärder. Anders Nordberg bedömer att risken för det i dagsläget är hög.

– Det är helt klart att redan införda skyddsåtgärder inte varit tillräckliga för att förhindra spridningen av smittan säger Anders Nordberg.

Han bedömer att de finansiella marknaderna sannolikt kommer vara mycket volatila tills att smittspridningen globalt tydligt är under kontroll.

– På längre sikt bedömer vi att ekonomin bör återgå till läget innan utbrottet; smittan i sig inte är tillräckligt allvarlig för att orsaka en allvarlig störning, och när skyddsåtgärderna dras tillbaka bör både produktion och konsumtion återhämta sig, säger Anders Nordberg.

Men bedömningen vilar på flera antaganden.

– Om smittspridningen utvecklas till en pandemi av större mått eller om skyddsåtgärderna blir mer långvariga kan både marknader och ekonomier drabbas av betydligt större nedgångar än vi räknar med i dagsläget. Detsamma om viruset ändrar egenskaper och risken för allvarliga sjukdomstillstånd eller dödligheten ökar, säger Anders Nordberg.

Om smittorisken å andra sidan sjunker snabbare än väntat och läget i Kina förbättras markant kan både börs och räntor förhållandevis snabbt komma att stiga till nivåer som rådde innan krisen.

Se alla nyheter