Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

Coronavirusets utbrott har tydligt påverkat marknadsutvecklingen under februari. Den ekonomiska effekten bedöms begränsas till Kina och vissa angränsande länder. Effekten på global tillväxt kommer att vara negativ men bedöms bli liten och tillfällig, även om osäkerheten är hög. Ekonomisk data har i övrigt varit överraskande positiv i både utvecklade och tillväxtekonomier. Vad betyder allt detta för dig som sparare?

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder och Aktiva placeringsförslag. Tanken är att den ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Investeringshjälpen februari 2020

Se alla nyheter