Inflationen i mars 1,9 procent

Inflationssiffrorna för mars kom in något över marknadens förväntningar men är fortsatt långt under Riksbankens prognos på årsbasis. Inflationstakten enligt KPIF var oförändrad på 1,9 procent. Takten exklusive de volatila energipriserna steg från 1,4 till 1,5 procent.

Dagens siffror indikerar alltjämt ett dämpat underliggande inflationstryck. Riksbankens utmaning vid mötet i april blir att balansera sin tidigare vy om en god konjunktur som gradvis klarar en något högre ränta, mot den avsvalnande globala konjunkturen och en fortsatt mycket låg inflation.

- Inflationsförväntningarna ligger nära men under 2 procent och har fortsatt att sjunka de senaste månaderna. Vi tror att den trenden kan fortsätta, säger Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar.

ECBs besked i veckan var att man behåller räntan oförändrad fram till årsskiftet, men att man är beredd att använda samtliga penningpolitiska verktyg om det krävs för att inflationstakten ska stiga. Beskedet tolkades som förhållandevis mjukt och tyder på att ECB knappast överväger att strama åt penningpolitiken kommande tid.

- Vi bedömer att Riksbanken inte kommer att höja räntan i år och att det sannolikt dröjer en bra bit in på 2020 innan man når upp till nollstrecket, avslutar Alexandra Stråberg.

Se alla nyheter