Så skyddar du verksamheten mot brand

Brandskador kostar mycket pengar och orsakar problem och störningar i verksamheten. Oftast är det varken svårt eller dyrt att förbättra brandskyddet.

Brandskador kostar mycket pengar och orsakar problem och störningar i verksamheten. Genom att arbeta systematiskt med att förhindra bränder minskar du risken för att ditt företag ska drabbas. Oftast är det varken svårt eller dyrt att förbättra brandskyddet. Som företagare är det dessutom viktigt att arbeta förebyggande eftersom det ofta är ett krav i försäkringsvillkoren.

Läs mer om hur du kan brandsäkra företaget

Läs mer om hur du kan brandsäkra gården

 

Se alla nyheter