Marknadsbedömningar april

De europeiska börserna ser ut att vara attraktivt värderade baserat på värderingstal och lönsamhet. Statistik från den amerikanska ekonomin var mixad under årets inledning och här hemma ser vi en förväntat lägre tillväxttakt som till viss del beror på minskade investeringar i byggsektorn. Vad betyder allt det här för dig?

Varje månadsskifte ger våra experter sin aktuella syn på konjunkturen, börsen, räntan, valutan och bostadsmarknaden. Håll till godo.

Våra marknadsbedömningar

Se alla nyheter