Så hanterar du ditt sparande under coronakrisen

Privatekonom Emma Persson ger svar på frågor som rör ditt sparande i samband med coronautbrottets påverkan på privatekonomin.

Vad är det som händer på börserna världen över?

Under januari började det komma nyheter om det nya coronaviruset i Kina. Landet införde drastiska åtgärder för att stoppa viruset vilket fick stora effekter på den kinesiska ekonomin och även på de globala konjunkturutsikterna. Efter att ha inlett positivt i februari, vände börserna i världen ner och slutade på minus i februari. I slutet av februari och början av mars kom nyheter om ökad smittspridning i Europa och USA, vilket ledde till kraftiga begränsningar på rörelsefriheten för att minska smittspridningen.

Nedstängningen i många länder i Asien och Europa och i delar av USA ledde till en kraftig reaktion på världens börser med stora kursfall under de första veckorna i mars. För att motverka effekterna av nedstängningarna för hushållen och företagen infördes kraftfulla åtgärder av flera länders regeringar. Centralbankerna införde räntesänkningar och stödköpsprogram för att de finansiella marknaderna fortsatt skulle fungera utan störningar.  Som en följd av dessa åtgärder stabiliserades läget på aktie- och kreditmarknaderna, som återhämtade en del av tappet under den sista veckan i mars. Avkastningen är dock fortfarande på minus hittills i år och sådana här texter åldras snabbt. Vad som händer framöver är fortfarande präglat av en hög grad av osäkerhet. Många företag kommer att påverkas av en lägre efterfrågan och vilka effekterna av coronavirusets spridning i slutändan blir är ännu inte klarlagt. Den som har sparande i aktier och fonder bör ställa sig in på att resan framöver kan bli fortsatt skakig.

Det är läskigt att se mitt sparande minska så mycket i värde! Hur ska jag tänka?

Det som händer nu är en påminnelse om att i aktier och aktiefonder ska man bara ha kapital som man kan leva med att det både minskar och ökar i värde och som du inte behöver i närtid. Hur just du ska ha dina pengar placerade handlar om att fundera över när du behöver pengarna, hur ditt sparande ser ut i övrigt och hur det känns i magen när du ser ditt sparande minska i värde. Aktier och aktiefonder passar dig som vill ha möjlighet till högre avkastning på ditt sparande, samtidigt som du bör känna till riskerna och att dina placeringar både kan sjunka och stiga i värde på vägen dit.

Har du gott om tid kvar tills du ska använda pengarna, t ex om det är till din pension eller när barnen blir äldre och ska flytta hemifrån, finns det ingen anledning att agera. Bestämmer du dig för att sälja för att minska risken i ditt sparande kan det vara en bra idé att dela upp och sälja vid några olika tillfällen.


Om jag har sålt allt, vad gör jag nu? När är det köpläge igen?

Det går tyvärr inte att uttala sig om när börsen bottnar eller toppar. Tillväxten i världsekonomin blir förmodligen lägre men det mest troliga är att läget vänder när smittspridningen har stabiliserats och skyddsåtgärderna kan börja avvecklas. När det sker och hur lång tid det tar vet vi inte ännu. Ett alternativ till att gå in på börsen med mycket pengar på en gång är att dela upp pengarna och köpa vid olika tillfällen i tiden.


Är det dåligt att börja månadsspara i fonder nu?

Generellt när börsen gått ned kraftigt kan det vara ett bra läge att börja spara. Med det sagt är det omöjligt att veta exakt hur börsen utvecklar sig framöver. Men ett månadssparande jämnar du ut inköpskostnaden över tid och du slipper fundera på när det är läge att handla. Var långsiktig och välj risk utifrån när du ska använda pengarna – det finns exempelvis fonder som innehåller en blandning av aktier och räntor. Sprid gärna ditt innehav på flera geografiska och regionala områden. Om du redan månadssparar till ditt långsiktiga sparande, fortsätt med det som vanligt om du har möjlighet.


Är det något mer jag bör tänka på?

Nu är det viktigare än någonsin att du har pengar som kan överbrygga en tillfälligt tuff period i din privatekonomi, nämligen en buffert. En buffert är till just för oförutsedda händelser, som till exempel tillfälliga inkomstminskningar. Det bästa sättet att veta hur mycket du behöver i buffert är att räkna på vad som händer om en av er blir arbetslös eller sjuk. Se över om ni eventuellt behöver komplettera med någon typ av försäkringsskydd, till exempel en låneskydds- eller inkomstförsäkring. Gå med i a-kassan om du inte redan är det.