Om vi inte är överens

LF Norrbotten ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende för en kostnadsfri prövning.

1. Be handläggare titta på ärendet igen – omprövning

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person du har haft kontakt med.

2. Be handläggarens chef titta på ärendet – överprövning

Om du ändå inte är nöjd med beslutet eller hanteringen av ärendet kan du be att handläggarens chef prövar ärendet.

Kontakta vår klagomålsansvariga

Om du har några frågor angående vår klagomålshantering är du välkommen att kontakta vår Klagomålsansvarig Sofia Vennberg som du når på 0920-24 26 50 eller sofia.vennberg@LFnorrbotten.se

3. Om du, som privatperson, fortfarande inte är nöjd avgör typen av ärende hur du går vidare

Trafikskadeärenden

Om du har frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du istället få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.  

Medicinska ärenden

Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Rättsskyddsärenden

Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Bankärenden

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank/Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, Box 22336, 250 25 Helsingborg

Övriga ärenden

Vid tvist i bank- eller försäkringsfrågor har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som är en nämnd för alternativ tvistlösning. ARN når du på telefon 08-508 860 00 eller via post Box 174, 101 23 Stockholm. Mer information finner du på www.arn.se. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Vi åtar oss att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.

4. Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Har du en rättsskyddsförsäkring – som bland annat ingår i hemförsäkringen – kan vi ersätta dina ombudskostnader. Du betalar då enbart självrisken.

Rådgivning i försäkringsfrågor

Vill du ha kostnadsfri rådgivning finns oberoende organisationer som kan ge råd och tips.

Försäkringsfrågor
Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.

Konsumentupplysning
Konsumentverket (Hallå konsument), www.hallakonsument.se, 0771-525 525.

Finansiella tjänster
Konsumenternas Bank- och finansbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.

Den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information kring försäkrings- och finansiella tjänster.

Är du företagare?

Här hittar du all information om hur du som företagare ska gå tillväga.

Till företagssidan