VildaKidz

VildaKidz huvudsakliga syfte är att skapa en meningsfull fritid där utsatta barn och unga prioriteras samt att finnas som komplement till alla aktiviteter som kostar.

Hos VildaKidz får barn som behöver och vill, prova på saker kostnadsfritt.

Fokus ligger på att lära barn att umgås, uppföra sig och vara med I det sociala spelet. Att tänka ekologiskt & hållbart. Att ingen ska känna sig utpekad eller utesluten, därför består grupperna av barn och unga från alla olika samhällsklasser.

VildaKidz värdegrund baseras på integration och mångfald. 50% av platserna vigs åt de utsatta och 50% till övriga så att vi får en fin mix och en naturlig integration & inkludering.

Detta är värderingar som vi på LF Norrbotten delar med VildaKidz och många andra. Därför känns det självklart att stödja deras verksamhet.

Läs mer om VildaKidz