Hjältarnas hus

Hjältarnas hus

LF Norrbotten stöttar Hjältarnas hus - ett boende där familjer kan bo tillsammans om ett barn drabbats av en svår sjukdom. Vi på LF Norrbotten tycker det är självklart att i en sådan situation är alla drabbade och det är därför extra viktigt att alla familjemedlemmar får vara tillsammans.

Till Norrlands universitetssjukhus i Umeå remitteras svårt sjuka barn och deras familjer från de fyra nordligaste länen. En del kan ha upp till 70 mil till Norrlands universitetssjukhus. Det innebär att familjer måste splittras om ett barn blir långvarigt sjukt.

I och med Hjältarnas hus kan barnen bo tillsammans med sina nära under påfrestande behandlingsperioder, oavsett om sjukhusvistelsen sträcker sig över ett par dagar, veckor eller månader. LF Norrbotten stöttar Hjältarnas hus, som blir ett tillfälligt hem för de barnfamiljer där någon drabbats av långvarig sjukdom. När allt annat skakar och när man behöver vara tillsammans som familj.

Läs mer om Hjältarnas hus

Läs om vårt samhällsengagemang i Norrbotten

Ge ditt barn en bra start i livet

Våra barn är det dyrbaraste vi har. Ändå glömmer många att skydda dem så som vi skyddar oss själva, våra hem och ägodelar. Med vår barnförsäkring får barnet ett omfattande skydd som gäller vid både olycksfall och sjukdomar. Dygnet runt, året om. Det är en trygghet för hela familjen. 

Läs om vår barnförsäkring