Trafikforskning

Att finansiera forskning inom trafiksäkerhetsfrågor har länge varit viktigt för Länsförsäkringar.

Trafiksäkerhet

Länsförsäkringar har en lång tradition av att finansiera forskning med inriktning på trafiksäkerhetsfrågor.

Trafikmiljön blir allt mer komplex. Nya fordonstyper tillkommer samtidigt som cyklar och mopeder används på ett annat sätt än för bara några år sedan. Därför behövs mer trafikforskning.

Nyligen avslutade projekt

Säkrare cyklister - ökad trygghet för hjulburna oskyddade trafikanter, vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).
Syftet var att öka kunskapen om hjulburna oskyddade trafikanter, med särskilt fokus på cyklister. Forskningen ska användas för att öka tryggheten i trafiken och bidra till att nå de nationella trafiksäkerhetsmålen om minskat antal döda och skadade i trafiken.

Ansvarig projektledare: Senior forskare Henriette Wallén Warner, VTI

Nästa utlysning inom området kommer under 2020.

Projektet har bestått av åtta delprojekt, här kan du läsa mer om dem:
Säkrare cyklister - sammanfattningar och rapporter

Barn och fyrhjulingar
Forskningsrapporten "Barn och fyrhjulingar – Riskacceptans och attityder kring fyrhjulingar på landsbygden ur ett föräldraperspektiv." är gjord av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Forskarna bakom studien är Christina Stave, VTI, Peter Lundqvist, SLU och Eva Göransson SLU.

I forskningsstudien har de dels undersökt attityder och beteenden hos föräldrar och barn som kör fyrhjuling, dels deras erfarenheter av olyckor och skador. Resultaten ska ligga till grund för åtgärdsförslag som syftar till att förebygga olyckor med fyrhjulingar. Studien har till största delen varit kvalitativ och byggt på telefon– och intervjuer i fokusgrupper.

Ladda ner forskningsrapporten om barn och fyrhjulingar hos VTI

Utlysningar

Nästa utlysning inom området planeras tidigast under 2020.

 

Fem olika forskningsområden

Länsförsäkringars forskningsfond finansierar forskning inom fem områden - klimatanpassning, morgondagens samhälle, trafiksäkerhet, tryggt boende och ömsesidiga affärsmodeller.

Alla våra forskningsområden.