Trygg som sambo

Idag lever 40 procent av alla par som sambo. Samboskapet innebär att du och din partner har vissa juridiska grunder gemensamt medan andra är separata. Det är bra att ha koll på vad sätt som ni behöver komplettera er privatekonomi om något oförberett skulle hända, såsom till exempel separation eller dödsfall. Här har vi samlat ett antal viktiga frågor och ämnen för dig som är sambo.


Vi hjälper dig som är sambo med dina försäkringar

Komplettera med rätt försäkringar

Att leva som sambo innebär inte samma juridiska bindningar som att till exempel leva som gifta. Det finns en del aspekter kring din vardag som sambo som det är bra att komplettera med avtal och försäkringar. Vi hjälper dig att se över din: 

  • Hemförsäkring
  • Livförsäkring
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring 

Med flera.Information och tips för dig som är sambo

När räknas man som sambo?

Ett samboförhållande uppstår inte vid en viss given tidpunkt utan kan gradvis övergå i ett samboskap. Rent juridiskt innebär samboskap att två personer bor stadigt tillsammans i ett gemensamt hushåll. 

Läs mer om samboskapet

Hushållsekonomi i samboskapet

Sambor äger rent juridiskt sin egen egendom och svarar för sina egna skulder. Men det är upp till dig och din sambo att bestämma hur ni bäst skapar ett ekonomiskt upplägg som passar er. 

Hushållsekonomi med din sambo

Sambo och förälder

Om man som sambo får barn, är mamman ensam vårdnadshavare vid födseln. Det är vanligt att sambopar ordnar med gemensam vårdnad om de gemensamma barnen.

Om att vara sambo och förälder

När ska man skriva samboavtal?

Det finns möjlighet att frångå delar av sambolagen. Om du som sambo till exempel vill exkludera en bostad från en eventuell bodelning, kan det vara en god idé att skriva ett samboavtal.

Om att skriva samboavtal

Samboskap och dödsfall

Som sambo ärver du inte automatiskt din partner. Du har däremot rätt till bodelning av den egendom som du och din sambo ägde tillsammans.

Att fördela egendom vid dödsfall

Så tolkade Högsta Domstolen samboskap

Samboskap utgår från en mängd skilda kritierier, men kan tolkas så vitt att det råder skilda meningar till och med i rättsliga sammanhang. Här, ett intressant fall som illustrerar tolkningsvidden.

En tolkning av samboskap

Sambors egendom

Här reder vi ut begreppen kring vad som utgör samboegendom. Vid en separation eller dödsfall är det endast gemensam bostad och bohag som köpts för att användas gemensamt som ska delas lika. Allt annat tillfaller ägaren.

Vad utgör samboegendom?

Om bakgrunden till sambolagen

Det är vanligt att sambor inte upprättar egna avtal, varför sambolagen har utvecklats med ett syfte att skydda svagaste part om ett samboförhållande upphör.

Om bakgrunden till sambolagen

Att separera som sambo

Vid en separation delar man lika på samboegendomen, vilket innebär gemensam bostad och gemensamt bohag. Sambolagen reglerar hur det går till.

Att dela egendom vid separation

Testamentera till sambo

 

Som sambo har du inte automatiskt arvsrätt om din partner skulle gå bort. Du och din partner har möjlighet att frångå delar av sambolagen med ett testamente.

Om att skriva testamente som sambo