Om vi inte är överens

LF Norrbotten ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende för en kostnadsfri prövning.

Om vi inte är överens
  1. Be handläggare titta på ärendet igen – omprövning

    Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person du har haft kontakt med.
  2. Be handläggarens chef titta på ärendet – överprövning

    Om du ändå inte är nöjd med beslutet eller hanteringen av ärendet kan du be att handläggarens chef prövar ärendet.

Kontakta vår klagomålsansvariga

Om du har några frågor angående vår klagomålshantering är du välkommen att kontakta vår Klagomålsansvarig Sofia Vennberg som du når på 0920-24 26 50 eller sofia.vennberg@LFnorrbotten.se

Bankärenden

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm

Domstol

Om du fortfarande inte är nöjd kan ni även vända er till domstol för att få ärende prövat. Har ni en rättsskyddsförsäkring kan vi ersätta era ombudskostnader. Då betalar ni enbart självrisken.

Tvist om värdet av vissa skador kan i vissa fall hänskjutas till avgörande genom skiljedom. 

Rättsskyddsärenden

Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågorwww.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20.