Ny rapport om läget i åkeribranschen

Hur ser arbetsvardagen ut för Sveriges yrkesförare och hur kan trygghet och arbetsmiljö bli bättre? Det belyser vi i en ny rapport där vi tagit tempen på åkeribranschen genom att intervjua 400 förare och åkeriägare.

Med rapporten Utmaningar på väg för transport- och åkeribranschen vill vi lyfta fram områden där förebyggande arbete är viktigt för att minska skador och olyckor. Vi vill också bidra med kunskap om åkerinäringen ur ett säkerhets-, miljö- och hälsoperspektiv. På det sättet hoppas vi bidra till din säkerhet och trygghet som förare.

Få svar på frågor som

  • Hur vanligt är rattsurfande under färd?
  • Håller förare hastighetsbegränsningarna under arbetstid?
  • Använder man säkerhetsbältet?
  • Hur vanligt är det med stress bakom ratten?
  • Hur står det till med psykisk och fysisk hälsa i branschen?
  • Vad kan åkeriägare göra för att förbättra säkerheten?

Läs mer och ladda ner rapporten här

Se alla nyheter