Förändring för två hedgefonder i fondutbudet

Från och med den 15 juni ingår fonden JP Morgan Global Macro Sustainable i det rekommenderade utbudet - samtidigt flyttas Catella Hedge till det utökade utbudet.

Förändringar i utbudet 15 juni

JP Morgan Global Macro Sustainable ny rekommenderad fond

JP Morgan Global Macro Sustainable flyttas från utökat utbud till det rekommenderade utbudet. Fonden har uppvisat en stark utveckling över tid och har starka egenskaper inom hållbarhet.

Catella Hedge flyttas till utökat utbud

Catella Hedge flyttas från rekommenderat utbud till det utökade utbudet. Fonden utvärderas och följs upp löpande. Du som sparar i fonden kan om du önskar fortsätta spara i fonden som tidigare men den ingår inte längre i vårt rekommenderade utbud av fonder.

Om fondutbudet

Fonderna i det rekommenderade utbudet granskas och utvärderas noggrant bland annat utifrån förvaltningsorganisation, avkastning och hållbarhet. Fonderna i det utökade utbudet kvalitetsgranskas och följs upp löpande enligt en förenklad process.

 

Läs mer om förändringar i fondutbudet

Läs mer om Hållbara investeringar

Se alla nyheter