Räntan lämnas oförändrad

Riksbanken lämnade idag både räntan och prognosen för räntan oförändrad. Vår chefekonom Alexandra Stråberg säger att beslutet är uppseendeväckande.

Riksbanken säger att konjunkturen är god men att det finns en ökad osäkerhet i omvärlden. BNP revideras ned något 2020 medan inflationsprognosen bara justeras ned marginellt i år.

-   Att Riksbanken lämnar räntebanan oförändrad trots det kraftigt sänkta ränteläget i omvärlden är uppseendeväckande, säger Alexandera Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar. 

Alexandra Stråberg menar att Riksbanken skiljer sig tydligt från både amerikanska och europeiska centralbankerna genom att avvakta inför ökade omvärldsrisker.

- Riksbankens prognos för räntan var redan innan beslutet betydligt högre än marknadens förväntningar, och dagens beslut ökar därmed risken att Riksbanken hamnar fel i sin inflationsprognos. Det beror på att om räntan höjs enligt Riksbankens prognos kommer det strama åt ekonomin och leda till både lägre BNP och inflation under kommande år, avslutar Alexandra Stråberg.

Marknadsräntorna steg marginellt och kronan stärktes mot euron efter beskedet.

Vill du lära dig mer om ränta? Se filmen där Anders Nordberg, senior ekonom på Länsförsäkringar, förklarar vad ränta är och varför den ibland är hög och ibland är låg.

Se alla nyheter