Vill du hänga med? Läs våra färska marknadsbedömningar

Det är fortsatt bra tryck i amerikansk ekonomi, ECB fortsätter sin expansiva penningpolitik, i Kina syns tecken på en stabilisering och här hemma utvecklas handelsbalansen bättre än väntat. Vad betyder allt det här för till exempel börsen?

Varje månadsskifte ger våra experter sin aktuella syn på konjunkturen, börsen, räntan, valutan och bostadsmarknaden.

Våra marknadsbedömningar

Se alla nyheter