Äldres förändrade resvanor

I Norden lever vi längre än någonsin förr. Livslängden för både män och kvinnor blir allt längre. Dessutom håller vi oss friska längre och denna tendens avspeglar sig nu i våra samarbetspartners SOS Internationals skadestatistik.

Framtidsforskare pratar nu om ”seenagers”, en sammanslagning av orden ”seniors” och ”teenagers”. ”Seenagers” kännetecknas bl.a. av att de får tillbaka många av de fördelar som tonåringar har som mer tid och färre förpliktelser. Det ger dem mer frihet och de får möjlighet att vara mer impulsiva. Dessutom håller dem sig friska längre och fysiska skavanker, sjukdomar och behov av fysisk hjälp inträder nu långt senare i livet än någonsin tidigare. SOS International har djupdykt i denna utveckling kring 60+ segmentet och hur det påverkar skadestatistiken runt om i Norden.  

Hög andel äldre i skadestatistiken

Under 2017 registrerade SOS Internationals larmcentral över 24 000 ärenden där den skadade var 60 år eller äldre, vilket motsvarar ca 25 % av det samlade antalet ärenden.

Denna siffra omfattar både danska, svenska, norska och finska resenärer och ligger i nivå med de två föregående åren. Vad gäller de svenska resenärerna kan vi se en ökning i antalet ärenden mellan 2015 och 2017 på ca 13 %.

Resvanor och skador

Förekomsten av kroniska sjukdomar ökar med åldern och ca en fjärdedel av alla kroniskt sjuka 75-åringar har en förekomst av flera kroniska sjukdomar. Så även om äldre människor inte nödvändigtvis skadas oftare på resan så är tendensen rent allmänt att kostna­derna springer iväg i högre belopp än för yngre när olyckan väl är framme och det uppstår ett behov av assistans. Det beror både på typen av skada men också i lika hög utsträckning på att det ofta finns en rad an­dra faktorer som ska tas hänsyn till i samband med behand­ling, som t.ex. redan befintliga eller kroniska sjukdomar.

Gällande resvanor och val av land så ser det likadant ut oavsett vilken åldersgrupp man tillhör och äldre kommer till skada i samma länder som resten av befolkningen. Spanien, Turkiet, Grekland och Thailand är de länder där SOS International hanterar flest ärenden.

Äldre riskerar att dubbelförsäkra sig

I många populära semesterorter finns det kliniker som erbjuder kompletterande lösningar utöver reseförsäkringen, särskilt till äldre som kanske har fast egendom i området eller befinner sig i området en längre tid åt gången.  Dessa erbjudanden kan vara lockande för äldre som känner att de får en fast läkare utomlands, men risken finns att de äldre dubbelförsäkrar sig då de redan har en reseförsäkring som kan hjälpa dem om det uppstår ett akut behov av läkarhjälp. Ett tips är att alltid kontakta SOS Internationals larmcentral om man är i behov av hjälp. De har ett omfattande nätverk av sjukhus och kliniker.

Måste man genomgå en medicinsk förhandsbedömning?

”Kan jag resa?” är en fråga som ofta ställs av äldre som ska ut och resa. Då är det bar att känna till att reseförsäkringar omfattar bara sjukdom och skada som uppkommit akut under resan. En medicinsk förhandsbe­dömning ger klarhet i om en kronisk eller befintlig sjukdom också omfattas av försäkringen om det uppstår behov av behandling på resan.

Se alla nyheter