Så svarar du på frågorna på Mina sidor

Just nu behöver flera kunder svara på frågor innan man kan logga in på Mina sidor. För att komma vidare behöver man svara på frågorna, trycka på spara för varje del och sedan klicka på "Till Mina sidor".

Anledningen till att vi frågar beror på att penningtvättslagen ställer höga krav på att vi som bank har god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Vi måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med de transaktioner som du vill utföra. Därför måste vi ställa frågor till dig som är kund i banken. 

Har du redan svarat på några frågor?

Om du redan har svarat på några frågor behöver du kontrollera att uppgifterna fortfarande stämmer och trycka på "Spara" för varje del.

Dina svar hanteras konfidentiellt och i enlighet med banksekretessen och dataskyddsförordningen.

Se alla nyheter