Ombyggnation av kontoret i Växjö

1801 gick en samling kronobergare samman i frivilliga brandstoder, för att ömsesidigt dela på riskerna om olyckan skulle vara framme. Så startade Länsförsäkring Kronoberg. Sedan dess har företaget utvecklats och förändrats i takt med tiden, utan att släppa den över 200 år gamla grundidén: att vi är starkare tillsammans. Att vara en del av något som funnits i över två sekel ger perspektiv. En enklare vardag här och nu för alla kronobergare är kärnan i det vi gör, men framtiden är en lika viktig uppdragsgivare.

När vi nu växer inom samtliga verksamhetsområden (försäkring, bank, fastighetsförmedling och andra trygghetstjänster) har vi stort behov av att utveckla våra befintliga lokaler i Växjö. Här vill vi skapa en attraktiv, hållbar och värdeskapande kundmötes- och arbetsplats. En mötesplats som är öppen, trygg och välkomnande för alla kronobergare och som genomsyras av vår regions historiska arv och hållbarhetens tre dimensioner. Där vi tillsammans med våra kunder och tillika ägare, medarbetare och allmänhet kan fortsätta bidra till Växjös och länets utveckling – även under de kommande 200 åren.

Byggstarten är planerad till vecka 32/33 2022 och byggtiden beräknas preliminärt att sträcka sig fram till våren 2024.