Om vi inte är överens

Länsförsäkring Kronoberg ägs av våra kunder och det är därför extra viktigt att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende för en kostnadsfri prövning.

Om vi inte är överens

Såhär går en omprövning till

Vi omprövar naturligtvis vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Enklaste och snabbaste sättet är att du vänder dig till den person som handlagt ärendet.

1. Be din handläggare titta på ärendet igen - omprövning

De flesta frågetecken brukar kunna rätas ut vid ett personligt samtal, så kontakta i första hand din handläggare. Om du inte vet vem som handlagt ärendet eller om det gäller något annat kan du vända dig till oss via telefon, e-post eller brev.

Om du vill komma i kontakt med oss, kan du i första hand ringa oss på 0470-72 00 00.

Det går också bra att skriva till oss på följande adress:

Länsförsäkring Kronoberg
Box 1503  
351 15 Växjö

Eller om du vill skicka e-post: info@LFkronoberg.se 

Speciellt vid skadeärenden:

Gäller frågan ekonomisk värdering i ett skadeärende, kan du i vissa fall begära en opartisk värdering i enlighet med villkoren. Läs mer i försäkringsvillkoren.

2. Be handläggarens chef titta på ärendet - överprövning

Om du ändå inte är nöjd med beslutet eller hanteringen av ärendet kan du be att handläggarens chef prövar ärendet.

3. Be om omprövning i Klagomålsnämnden

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos handläggaren eller handläggarens chef kan ditt ärende omprövas i vår Klagomålsnämnd. Följande ärenden prövas inte i Klagomålsnämnden:

 • Ansvars- och vållandefrågor (inklusive trafik)
 • Tilltrosfrågor
 • Värderingsfrågor
 • Ärenden som rör TFF-krav
 • Ärenden som enligt branschöverenskommelse eller försäkringsvillkor ska prövas på annat sätt (t.ex. Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd, Personförsäkringsnämnden och Trafikskade-nämnden).
 • Bank- och livärenden

För att få ditt ärende omprövat i Klagomålsnämnden, så skicka följande information till klagomal@lfkronoberg.se 

 • Märk ärendet med ditt namn, försäkringsnummer och skadenummer
 • Specificera vilket beslut du önskar få omprövat
 • Skriv ett underlag med information om varför du tycker att beslutet är felaktigt

Vill du hellre skriva brev skickar du det till Klagomålsansvarig:

Klagomålsansvarig
Länsförsäkring Kronoberg
Box 1503  
351 15 Växjö

Klagomålsansvarig

Om du har några frågor angående vår klagomålshantering är du välkommen att kontakta vår Klagomålsansvarig Nicklas Hård:

4. Om du, som privatperson, fortfarande inte är nöjd avgör typen av ärende hur du går vidare:

 • Trafikskadeärenden
  Trafikskadenämnden prövar ersättning för personskador som inträffat i trafik med motorfordon.www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.

 • Medicinska ärenden
  Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som rör liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring och kräver medicinska bedömningar. Även tvister som gäller hem- och reseförsäkring kan i vissa fall prövas om ärendet kräver en medicinsk bedömning. www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig

 • Rättsskyddsärenden
  Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Nämnden för Rättsskyddsfrågor. www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

 • Bankärenden
  Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post:

  Länsförsäkringar Bank
  Klagomålsansvarig
  Box 22336
  250 25 Helsingborg

 • Övriga ärenden
  Vid tvist i bank- eller försäkringsfrågor har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller 08-508 860 00. Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Vi åtar oss att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.

5. Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

Kostnadsfri konsumentrådgivning i försäkrings- och bankfrågor

Konsumenternas försäkringsbyrå,
www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.

Konsumentverket (Hallå Konsument)
www.hallakonsument.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå,
www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.

Konsumentvägledaren i din kommun.

Fastighetsförmedling

Om du är missnöjd med mäklartjänsten ska du i första hand vända dig till din fastighetsmäklare eftersom mäklaruppdraget är ett uppdrag med ett personligt ansvar. Du kan även kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings oberoende kundombudsman hos Mäklarsamfundet.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du hos Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Är du företagare?

Här hittar du all information om hur du som företagare ska gå tillväga.

Till företagssidan