Ung Växtkraft

På den svenska landsbygden utvecklas idéer, metoder och produkter som gör det möjligt för alla i Sverige att leva, äta och bo mer hållbart. Sedan 2011 har vi uppmärksammat unga entreprenörer bakom dessa idéer, delvis genom detta projekt.

Med priset Ung Växtkraft vill vi stödja och uppmuntra duktiga och drivna entreprenörer i Kronoberg som med sina företag håller vår landsbygd levande.

Priset Ung Växtkraft delas ut av Länsförsäkring Kronoberg tillsammans med LRF Ungdomen. Prissumman är på 20 000:- och delas 2022 ut till Gustaf och Nicolina Gustafsson i Vägla, Älmhults kommun. Se filmen på YouTube här.

Juryns motivering:

2022 års vinnare av Länsförsäkringars pris Ung Växtkraft i Kronobergs län är Gustaf och Nicolina Gustafsson i Vägla, Älmhults kommun. De driver ett mjölk- och skogsföretag med 85 mjölkkor jämte rekryteringsdjur och ca 100 ha skog. Med sitt engagemang för jord- och skogsbruk och intresse för djur har de på några år, sedan de tog över lantbruket av Gustafs föräldrar, förvaltat och vidareutvecklat företaget på ett imponerande sätt. Med entreprenörsanda, kompetens och hårt arbete är Gustaf och Nicolina lysande exempel på ung växtkraft som bidrar till att behålla och utveckla svenskt lantbruk.

2021: Frida Ljung & David Sandberg

Vinnare 2021 är Frida Ljung & David Sandberg på gården Norregård.

Juryns motivering: "Frida och David är två unga entreprenörer med ett snabbt växande företag. De visar båda stort prov på entreprenörskap och en stark framtidstro till de gröna näringarna. I sitt gemensamma företag bedriver de ett ekologiskt lantbruk och dikor och ekologisk nötköttsproduktion. De har även tjuruppfödning som bedrivs på annan gård. Nu satsar de tillsammans på sitt företag och uppvisar en stark driv- och växtkraft."

2020: Fredrik Eliasson

Vinnare 2020 är Fredrik Eliasson som driver Freddes Lantbruk AB.

Juryns motivering: "Fredrik har visat prov på ett starkt entreprenörskap och framåtanda. Genom att bygga upp en maskinstation helt från grunden har Fredrik bidragit till att skapa förutsättningar för ett livskraftigt lantbruk och han har också visat handlingskraft som ger honom goda förutsättningar för framtiden."

2019: Magnus Jakobsson och Amanda Alskog

Vinnare 2019 är Magnus Jakobsson och Amanda Alskog som driver ett andelsjordbruk på Gårdstjärns gård i Kovland utanför Sundsvall. Här odlar de ekologiska grönsaker och vill inspirera folk till att äta mer hållbart.

Ur juryns motivering: Magnus och Amandas varma förmåga att möta konsumenten och sprida kunskap om branschens frågor gör paret till en värdig vinnare av Ung Växtkraft 2019.

2018: Sara Wallemyr och Anders Nilsson

2018 års vinnare var Sara Wallemyr och Anders Nilsson som med stor entreprenörsanda driver en verksamhet utanför Falköping, med både köttdjur, skogsbruk, spannmåls- och jordgubbsodling.

Ur juryns motivering: "Sara och Anders gemensamma engagemang för en levande landsbygd och imponerande utveckling av företaget gör dem till värdiga vinnare av Ung Växtkraft”.

2017: Josefin Svensson

2017 års vinnare var Josefin Svensson. Hon är bärodlaren på Bjärehalvön som använder odlingstunnlar för att förlänga säsongen.

Ur juryns motivering: "Josefin har med stort engagemang och målmedvetenhet hittat sin nisch inom de gröna näringarna. Med kunskap och god affärskänsla driver hon en bärodling där produkternas kvalité och lyhördheten gentemot kunderna är central”.

2016: Malin Gustavsson

2016 års vinnare var Malin Gustavsson. Hon är mjölkbonden med 90 kor från Ryssby utanför Ljungby som brinner för att öka kunskapen om vad vi äter bland annat genom
föreläsningar och gårdsbesök.

Ur juryns motivering: "Malin är en modern lantbrukare som lyfter medvetenheten kring det svenska lantbrukets förutsättningar. Hon är en sann ambassadör för svenskt lantbruk. Hennes engagemang och målmedvetenhet gör henne till en värdig vinnare av Ung Växtkraft".

2015: Jonas Kervén

2015 års vinnare var Jonas Kervén. Han har en egen nötköttsproduktion på gård i Brunskog, Värmland. Han arbetar aktivt för en levande landsbygd.

Ur juryns motivering: "Jonas kombinerar målmedvetenhet och entreprenörskap på ett unikt sätt, vilket är en förutsättning för att lyckas på en tuff marknad och känslig bransch. Att dessutom flytta till en bygd där de flesta flyttlass går i motsatt riktning, och etablera sig så framgångsrikt är en bedrift utöver det vanliga".

2014: Otto Ramsay

2014 års vinnare var Otto Ramsay. Han och hans fru Anna har skapat företaget Kulla Lamm i Södåkra. De har skapat ett företag med ett helhetstänkande från jord till bord – uppfödning, kött- och gårdsbutik och även en restaurang.

Ur juryns motivering: ”Otto Ramsay tar tillvara och förädlar sin lammproduktion utifrån de förutsättningar som ges på den egna gården och i trakten. På ett strategiskt sätt utvecklar han steg för steg sin verksamhet hela vägen från jord till bord”.

2013: Kristoffer Kullingsjö

2013 vann Kristoffer Kullingsjö, ägare av Kullingsjö Lantbruk i Vårgårda. Med mjölkproduktion som bas har han och hans delägare utvecklat ett lönsamt företag med flera grenar.

Ur juryns motivering: "Ett föredömligt exempel på den typ av företagare som krävs för att svenskt lantbruk ska fortsätta utvecklas och hantera framtidens utmaningar".

2012: Markus Larsson

2012 års vinnare Markus Larsson är ägare till Lysviks Jord- och Skogsentreprenad AB, i Sunne kommun i Värmland. Företaget bedriver skogsentreprenad som till exempel gallring, avverkning och snöröjning.

Ur juryns motivering: "Markus Larsson har lyckats kombinera en mogen näring med nytänkande och flexibelt företagande".

2011: Lovisa Hessle Bergman

2011 års vinnare Lovisa Hessle Bergman driver Capra Science i Ängelholm. Företaget producerar antikroppar där getter är blodgivare. Ur blodet utvinns antikroppar som levereras till sjukvård och forskning och kunderna finns över hela världen. Dessutom är hela djur- och beteshållningen och foderproduktionen EU-ekologiskt godkänd vilket är helt unikt för ”försöksdjur”.

Ur juryns motivering: "Lovisa har med egna medel och enträget arbete jobbat fram ett koncept som skiljer sig från mängden vid framställning av serum för sjukvård och forskning. Ett serum som annars importeras och framställs genom försök på djur i trånga utrymmen när det kommer till medicinsk utveckling med hjälp av djur".