Säkrare trafikmiljö runt skolor

I ett samarbete med NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) mäter vi hur trafiksituationen vid skolor ser ut i vårt län. Främst handlar det om att bidra till att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i trafiken runt skolorna.

Säkrare trafikmiljö runt skolor
Veronica Moraeus från Länsförsäkring Kronoberg vid uppsättning av mätutrustning vid Nottebäcksskolan i Norrhult.

- Samarbetet gör det möjligt för oss som lokalt kundägt bank- och försäkringsbolag att verka i ett trygghetsskapande och skadeförebyggande arbete, vilket är en mycket viktig del i vårt bidrag till ett tryggt och utvecklande län för alla. Vi ser det som ett problem att många känner sig otrygga just vid skolor, vilket många rapporter från hela landet visar på. Här vill vi vara med och dra vårt strå till stacken för att skapa en ökad trafiksäkerhet i länet, säger Veronica Moraeus, hållbarhetsutvecklare på Länsförsäkringar Kronoberg.

Resultatet av mätningarna kommer att presenteras i samband med skolstarten i augusti och användas som ett kunskaps- och diskussionsunderlag tillsammans med skolorna, kommunerna och föräldrar till elever på skolorna. Varje mätning ger ett platsunikt resultat vilket gör att vi därefter kommer att ta ställning till de fortsatta projektinsatserna och på vilket sätt vi bäst kan stötta kommunerna för att öka trafiksäkerheten vid dessa skolor.

- Det är en omfattande mätning för att faktiskt se hur det är ställt vid skolorna och om trafikanterna håller hastigheten, säger Henrik Fallegård som är projektledare vid NTF.

Skolorna har valts ut i dialog med kommunerna där vi inledningsvis kommer att mäta vid 3 skolor i Uppvidinge, Lessebo och Markaryds kommun. Det är en mycket positiv respons från skolorna och om resultat faller ut väl och vi ser att vi kan göra skillnad med initiativet så kan det mycket väl bli aktuellt att mäta vid fler skolor i länet framöver.