Ta hjälp av vår återvinningstjänst

Vår återvinningstjänst är ett smidigt sätt för dig att bli av med miljöfarligt avfall. Genom ett återvinningsavtal med JRAB har du som lantbrukskund möjlighet att få miljöfarligt avfall hämtat på gården. Hämtningen sker 2023 under perioden 21 augusti - 1 oktober och du anmäler hämtning till JRAB senast den 30 juni.

Ta hjälp av vår återvinningstjänst
Anmäl hämtning av ditt miljöfarliga avfall senast den 30 juni

Sedan många år har Länsförsäkring Kronoberg varit med och arbetat för en renare landsbygd. Vi har tömt åtskilliga ton bekämpningsmedel, spillolja, oljefilter, färgavfall, lysrör och skrot i form av gamla maskiner och maskindelar som blivit kvar på gårdar runt om i länet.

Delad kostnad för miljöfarligt avfall

Återvinningstjänsten innebär att du bara betalar 20% av kostnaden för destruktion, återvinning och administrationen av miljöfarligt avfall. Länsförsäkring Kronoberg står för resterande 80 %, upp till 10 000 kronor.

Inget pappersjobb för dig

Hantering av miljöfarligt avfall kräver en noggrann dokumentation. Det är inget du behöver göra eftersom det ingår i tjänsten. Därmed sparar du tid och arbete samtidigt som du vet att hela hanteringen sker på ett tryggt sätt enligt gällande regelverk.

Marknadsvärde för skrot

I år får du betalt för ditt skrot till marknadspris. Om du vill att vi tar hand om det betalar du en transportkostnad 1 470 kr exklusive moms. Minimum vikt för upphämtning av skrot är 500 kg.

Så här anmäler du dig:

Hämtning av miljöfarligt avfall sker en gång om året, i år under perioden 21 augusti - 1 oktober. Du anmäler hämtning till JRAB senast den 30 juni 2023. 

Du som är lantbrukskund hos Länsförsäkring Kronoberg anmäler hämtning genom att fylla i den digitala anmälan som återfinns här. Alternativt nyttjar du anmälningsblanketten som finns i broschyren. Då skickar du ansökan till:

  • Post: JRAB, JR-företagen AB,
    Box 498, 551 16 Jönköping
  • E-post: lf@jrab.se

Broschyr med ansökan

Har du frågor kring beställning, hämtning, kostnader eller andra funderingar, kontakta JRAB på telefon 0393 - 126 43 måndag-fredag klockan 08-16.