Sponsring

Vårt lokala engagemang finns både inom idrott, kultur, samhälle och miljö. Välkommen med er ansökan. 

Sponsring är ett ömsesidigt ansvar och samarbete för dem som berörs. Vi känner oss stolta när vi drar vårt strå till stacken för att bidra till framgångar och förbättringar inom de områden vi sponsrar. Det kommer många förfrågningar om sponsring till oss. Ansökningar gås igenom löpande under året och vi hör av oss så fort vi tagit beslut gällande din ansökan, dock senast inom tre månader från inkommen ansökan.