Sponsring

Vi är en stolt samarbetspartner till många fantastiska lokala föreningar och ideella initiativ i Kronoberg. Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi meningsfulla aktiviteter för länets barn och ungdomar, en plats att tillhöra och utvecklas samtidigt som de formas till ansvarsfulla medborgare. Vårt lokala engagemang finns både inom idrott, kultur, samhälle och miljö. Välkommen med er ansökan.

Sponsring

Sponsring är ett ömsesidigt ansvar och samarbete för dem som berörs. Vi känner oss stolta när vi drar vårt strå till stacken för att bidra till framgångar och förbättringar inom de områden vi sponsrar. Vi tror att idrott ger barn och ungdomar gemenskap och ett sammanhang. Sponsring är också ett effektivt sätt att skapa lokala mötesplatser för både kunder och invånare.

För att göra så stor nytta som möjligt väljer vi vilka vi sponsrar med omsorg. Vi prioriterar till exempel:

  • Föreningar med väl fungerade barn- och ungdomsverksamhet.
  • Föreningar som har värderingar som stämmer överens med våra.
  • Områden inom miljö, levande landsbygd och hälsa.

Vi väljer också exempelvis att inte sponsra

  • Evenemang utanför länet
  • Enskilda individer

Registerutdrag från belastningsregistret

Från och med 2021 ställer vi krav på att föreningar vi sponsrar begär in registerutdrag från belastningsregistret för föreningens ledare. Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mott brott.

Ansökningsförfarande

Vi delar ut sponsringspengar två gånger per år, i november och april. Sista ansökningsdatum för respektive period är 31 mars på våren och 31 oktober på hösten.

Hör gärna av dig om du har några frågor. Välkommen med din ansökan!

Ansökan om sponsring

Ansökan om sponsring

Att använda vår logotyp

Vår logotyp får bara användas av dig som har tillstånd från bolaget. I grunden bör det finnas ett gällande sponsringsavtal eller liknande.

Det är mycket viktigt att logotypen används på rätt sätt. Färgerna måste stämma, upplösningen måste vara rätt och kvaliteten måste vara hög.

För att säkerställa att logotypen används på ett konsekvent sätt, har Länsförsäkringar gemensamma grafiska riktlinjer. Dessa riktlinjer måste följas av alla som använder vår logotyp.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor om logotypens användning.