Klimatrenoveringar

Ungefär 80 % av de svenska småhusen är över 30 år gamla och många är i behov av renovering. Det innebär stora möjligheter för dig som husägare att kunna sänka energianvändningen för ditt hus vid en renovering. 

Klimatrenoveringar

Som ett led i Länsförsäkring Kronobergs hållbarhetsarbete vill vi hjälpa våra kunder att förebygga skador och hitta nya metoder för att förenkla er vardag. I samarbete med Linnéuniversitetet har vi därför genomfört en undersökning vars syfte är att förstå hur våra kunder upplever renoveringsbehovet i sitt hus. Vi vill också undersöka vilka faktorer som påverkar beslut om renovering och intresse för energieffektiviseringsåtgärder.

Läs om vårt samhällsengagemang

Försäkra ditt hus, dina saker och dig själv

Med villahemförsäkringen får du en kombination av en villaförsäkring och hemförsäkring. Den fungerar som en vanlig hemförsäkring, men gäller också för skador på själva huset och tomten det står på.

Ansök om villahemförsäkring här.