Hållbarhetspriset

Känner du till någon person, organisation eller företag i Kronoberg som förtjänar att prisas för en gärning, idé eller insats som har gjort verklig skillnad för människor, miljön eller närområdet? 

Hållbarhetspriset

Nominera din kandidat till Hållbarhetspriset

För Länsförsäkring Kronoberg har omsorgen om kundernas trygghet alltid varit en viktig del av verksamheten. Bolaget bedriver sedan en lång tid tillbaka ett hållbarhetsarbete med ett starkt samhällsengagemang. Som ett led i detta arbete instiftade vi ett skadeförebyggpris som sedan 2015 heter Hållbarhetspriset. 

Priset delas årligen ut till en förtjänstfull person eller organisation som i Kronobergs län gjort insatser för människors liv och välbefinnande och/ eller räddat stora ekonomiska värden.

Du kan påverka vem som får priset! Du nominerar din kandidat till 2022 års Hållbarhetpris genom att fylla i formuläret nedan. Sista dag att nominera är 15 januari 2023. 

Juryn består av medarbetare på Länsförsäkring Kronoberg och beslutet kan inte överklagas. Vinnaren presenteras årligen i samband med Länsförsäkring Kronobergs bolagsstämma.

Fyll i formulärets uppgifter för den kandidat du vill nominera till årets hållbarhetspris!

Tänk på att kriterierna för Hållbarhetspriset vidhåller att den nominerade kandidaten är:

En förtjänstfull person eller organisation som i Kronobergs län gjort insatser för människors liv och välbefinnande och/ eller räddat stora ekonomiska värden.

De frivilliga brand- och räddningsvärnen i Agunnaryd, Bolmsö/Tannåker och Ryssby är 2022 års mottagare av Hållbarhetspriset

Hållbarhetpriset delades ut till Funkibator under Länsförsäkring Kronobergs årsstämma i Markaryd, april 2022

De frivilliga brand- och räddningsvärnen i Agunnaryd, Bolmsö/Tannåker och Ryssby mottog 2022s års Hållbarhetspris under Länsförsäkring Kronobergs årsstämma i Växjö, april 2023. Här tillsammans med Länsförsäkring Kronobergs vd Beatrice Kämpe Nikolausson och hållbarhetsansvarig Marléne Blomgren Svensson. 

Motivering

Hållbarhetspriset för 2022 går till de frivilliga brand- och räddningsvärnen i Agunnaryd, Bolmsö/Tannåker och Ryssby.

Brand- och räddningsvärnen har under det senaste året genomfört flera avgörande livräddningsinsatser på land och till sjöss inom sitt geografiska arbetsområde. Deras viktiga och mångåriga insatser samt deras lokala engagemang och kunskap har räddat liv och besparat åtskilliga kronor i egendomsskador för Kronobergs läns invånare.