Vem ska representera dig i vår fullmäktige?

Våra kunder är också våra ägare. Som kund hos oss är du också delägare i Länsförsäkring Kronoberg. Det innebär att du har möjlighet att engagera dig. Högst upp i vår organisation finns vårt fullmäktige. Där sitter 55 försäkringskunder som är med och påverkar bolagets framtid.

Hos oss är det kunderna som bestämmer

Vi skiljer oss från många andra bank- och försäkringsbolag genom att kunderna är våra ägare. Vi startades för över 200 år sedan när invånare i vårt län gick samman för att skapa ekonomisk trygghet för människor och verksamheter. Idén var högst affärsmässig, men gick inte ut på att tjäna pengar. Poängen var att tjäna människorna som levde och verkade i trakten, så att både folk och företag kunde utvecklas.

Det är så det fortfarande fungerar och därför kallas vi för ett ”ömsesidigt bolag”. Det innebär att var och en som har en sakförsäkring hos oss är med och äger försäkringsbolaget, som i sin tur är ägare i bankrörelsen och t ex vårt fondbolag.

Fullmäktige – högsta ledning och viktiga ambassadörer

Som försäkringstagare hos oss är du alltså delägare och har möjlighet att ta plats i fullmäktige när det är dags för val. Det är fullmäktige som väljer vilka personer som ska sitta i styrelsen, och eftersom styrelsen utser vd, och vd leder arbetet i de olika verksamheterna, kan man säga att du som ledamot är med och påverkar företagets inriktning.

Fullmäktigeledamöter är med och styr den långsiktliga utvecklingen för vårt bolag och deltar i vissa övergripande beslut. Och som representant för våra kunder blir du också en viktig ambassadör - en länk - för oss på Länsförsäkring Kronoberg.

Dina representanter!

Är du nyfiken på vem som representerar dig i din hemkommun? Här ser du vilka som representerar dig och alla andra av våra sakförsäkringskunder.

Dina representanter

 

Fullmäktigeval varje år

Det är val till fullmäktige vart tredje år i varje kommun. Mandatperioden för en ledamot är tre år.

Kommande års val är:

 • 2021: Tingsryd, Älmhult, Uppvidinge, Markaryd
 • 2022: Växjö
 • 2023: Alvesta, Ljungby, Lessebo

 

 

 • Försäkringar

  Som representant i fullmäktige är du en ambassadör för vårt bolag. Du blir en länk mellan bolaget och kunderna och representerar kundernas intressen. Genom fullmäktige får vi en viktig dialog som skapar nytta för både bolaget och kunderna.

  När fullmäktige samlas till bolagsstämma utgör de bolagets högsta beslutande organ. De ärenden som fullmäktige ska behandla vid bolagsstämman är bland annat:

  • utse styrelseledamöter
  • utse revisor
  • utse valberedning
  • besluta om ansvarsfrihet för styrelse och vd
  • besluta om arvode till styrelse och revisorer.
  • fastställa resultat- och balansräkning
  • besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

  Hjälpte det här svaret dig? 4 av 4 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Vad roligt att du vill veta mer! Du är välkommen att ringa till Åsa Carlsson på telefon 0470-72 00 63. Du kan också skicka ett mejl till asa.carlsson@lfkronoberg.se så svarar vi gärna på frågor om uppdraget.


  Hjälpte det här svaret dig? 2 av 3 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Som representant i fullmäktige förväntas du vara en god ambassadör för vårt bolag. Du företräder kundernas intressen i dialogen med bolagets ledning.


  Hjälpte det här svaret dig? 4 av 4 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Uppdraget passar för dig som, liksom vi, vill vara med och skapa trygghet och möjligheter i Kronoberg. Som representant i fullmäktige får du möjlighet att påverka bolagets framtid. Du får också tillgång till ett stort nätverk.


  Hjälpte det här svaret dig? 4 av 4 har fått hjälp av svaret