Frågor och svar om återbäring

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Återbäring

 • Försäkringar

  Länsförsäkring Kronoberg är ett kundägt bolag, som ägs av omkring 90 000 kunder i Kronobergs län. När bolaget får pengar över i sin affär får ägarna ta del av överskottet i form av återbäring. I praktiken är återbäringen en återbetalning av en del av den premie du betalar för dina sakförsäkringar.


  Hjälpte det här svaret dig? 38 av 44 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Du som har haft sakförsäkring hos oss under 2018 får återbäring. Exempel på sakförsäkringar är villahemförsäkring, hemförsäkring, fordonsförsäkring, båtförsäkring, med mera. Däremot baseras inte återbäringen på livförsäkringar, djurförsäkringar i Agria och bankförsäkringar.

  För våra utländska kunder kommer återbäringen i form av ett premieavdrag.


  Hjälpte det här svaret dig? 73 av 87 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

   Under 2018 hade vi ett positivt resultat i vår sakförsäkringsaffär, vilket bland annat beror på att vi inte behövde betala ut så mycket pengar för skador till våra kunder. Vi hade också en god finansiell avkastning på till exempel aktier och fastigheter. Det gör att vi kan betala ut återbäring.


  Hjälpte det här svaret dig? 54 av 63 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Bolagets styrelse bestämmer om det ska betalas ut återbäring och hur mycket pengar som ska betalas tillbaka.


  Hjälpte det här svaret dig? 6 av 6 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Beloppet varierar mellan återbäringstillfällena. När det går bra för bolaget ger vi tillbaka till våra ägare i form av återbäring. Senast vi delade ut återbäring fick våra sakförsäkringskunder dela på den största återbäringen hittills, hela 85 miljoner kronor.

   


  Hjälpte det här svaret dig? 10 av 20 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Återbäringen baseras på hur mycket premier du betalat in under 2018. En kund som exempelvis har en villaförsäkring, två personbilar, två barnförsäkringar och en moped får tillbaka ungefär 2200 kronor.


  Hjälpte det här svaret dig? 40 av 60 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Utbetalningen kommer att ske i höst, med beräknad start oktober.


  Hjälpte det här svaret dig? 46 av 50 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Ja, du behöver ändå registrera ett utbetalningskonto. Det är enkelt och allt du behöver är bank-ID eller säkerhetsdosa. Läs mer om hur du går tillväga här.

   


  Hjälpte det här svaret dig? 5 av 5 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Du anmäler ditt konto i annan bank genom att följa instruktionerna här. För att få in återbäringen direkt på ett bankkonto behöver du registrera det kontonummer du vill att pengarna ska sättas in på. Om du inte registrerar ett konto kommer du få din återbäring på en utbetalningsavi. Då kan det tillkomma en avgift när du tar ut pengarna.


  Hjälpte det här svaret dig? 10 av 10 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

   

  1. Via Mina sidor (läs mer om hur du gör här)
  2. Ring oss på 0470-720 111
  3. Välkommen in på något av våra kontor

  Hjälpte det här svaret dig? 7 av 11 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Bolagets styrelse bestämmer om det ska betalas ut återbäring och hur mycket pengar som ska betalas tillbaka.


  Hjälpte det här svaret dig? 6 av 6 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Beloppet varierar mellan återbäringstillfällena. När det går bra för bolaget ger vi tillbaka till våra ägare i form av återbäring. Senast vi delade ut återbäring fick våra sakförsäkringskunder dela på den största återbäringen hittills, hela 85 miljoner kronor.

   


  Hjälpte det här svaret dig? 10 av 20 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Återbäringen baseras på hur mycket premier du betalat in under 2018. En kund som exempelvis har en villaförsäkring, två personbilar, två barnförsäkringar och en moped får tillbaka ungefär 2200 kronor.


  Hjälpte det här svaret dig? 40 av 60 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Utbetalningen kommer att ske i höst, med beräknad start oktober.


  Hjälpte det här svaret dig? 46 av 50 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Nej, inte i dagsläget.


  Hjälpte det här svaret dig? 2 av 2 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Försäkringspremierna sätts utifrån ett normalår, och utgår från hur vi tror att året kommer att bli både när det gäller antal skador och kostnaden för skadorna. Att i förväg veta hur det kommer att gå under ett enskilt år är dock omöjligt, eftersom många olika faktorer spelar in. Ett enskilt år kan vi därför få lägre skadekostnader än det normalår som är grunden för vår budget. Delar av det överskottet kan då betalas tillbaka till dig som kund i form av återbäring. Det gör dock inte att vi kan sänka premierna för nästa år. Premierna måste även då sättas utifrån ett normalår.


  Hjälpte det här svaret dig? 1 av 1 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Om du inte var sakförsäkringskund under 2018 kommer du inte att få någon återbäring denna gång. Däremot är du naturligtvis med nästa gång bolaget beslutar om återbäring.


  Hjälpte det här svaret dig? 1 av 1 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Ja, eftersom du tecknat olika försäkringar som privatperson respektive juridisk person (företag), får du två olika återbäringsbelopp, som ska sättas in på olika konton. Som företagskund anmäler du konto för utbetalning på samma sätt som privatpersoner. Har du enskild firma betalar vi endast ut till ett konto.


  Hjälpte det här svaret dig?