Åskskydd

Har du installerat ett av oss godkänt åskskydd i bostadshus och ändå drabbas av åskskada reduceras din självrisk med 1 500 - 2 000 kronor.

Varje år vållar åsknedslag skador för stora pengar. Lyckligtvis är det inte ofta som hus
brinner ner eller människor kommer till skada. Ett större problem är att all den elektronik vi omger oss med inte klarar av de påfrestningar de utsätts för när blixten slår ner, även om den gör det långt från huset.

Eftersom alla kostnader som försäkringen ersätter i praktiken betalas av din och
de andra försäkringstagarnas premier, tycker vi på Länsförsäkring Kronoberg att det
är viktigt att vi hjälps åt att minska antalet skador och därmed håller ner kostnaderna.

Vår försäkring gäller för skada, orsakad av åska, på lösegendom och byggnad.
Trots detta kan det ändå bli stora kostnader för den drabbade eftersom försäkringen
lämnar ersättning med lösegendomens dagsvärde och åldersavskrivning på vissa
byggnadsinstallationer.

Kronobergs län är ett av de hårdast drabbade länen i Sverige när det gäller åskskador. Vi erbjuder därför, i samarbete med elinstallatörer i länet, våra kunder bosatta i villa utanför tätort att installera ett grundåskskydd till ett förmånligt pris. Om du efter installation av detta åskskydd ändå råkar ut för en åskskada behöver du inte betala grundsjälvrisken på 1 500-2 000 kr.

Läs mer om försäkringen, se exempel på uträkning och ta del av vilka installatörer vi samarbetar med här