Ansökan om gravidförsäkring

Försäkringen ersätter

Barnet Barnet
Den gravida Den gravida
Den andra föräldern Den andra föräldern
Ingår i paketen Bas och Plus
Nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall
Kris
Dödsfallsersättning
Nedsatt funktionsförmåga vid sjukdom
Ärr
Diagnosersättning
Kostnadsbidrag
Sjukhusvistelse
Läke- och resekostnader
Tandskadeersättning vid olycksfall
Hjälpmedel vid olycksfall
Kläder vid olycksfall
Engångsersättning vid komplikationer under graviditet eller förlossning
Sjukhusvistelse vid komplikation under graviditet
Bas
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
10 000 kr
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Plus
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
20 000 kr
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Barnet Den gravida Den andra föräldern
Ditt pris

0

kr

Gravidförsäkring Plus

Ditt pris

0

kr

Gravidförsäkring Plus