Samhällsengagemang

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Samhällsengagemang hos Länsförsäkring Kronoberg

Sponsring

Vårt lokala engagemang finns både inom idrott, kultur, samhälle och miljö. Sponsring är ett sätt för oss att göra Kronoberg till en attraktiv plats att leva och bo i. Välkommen med er ansökan.

 

Hållbarhetspriset

Varje år delar Länsförsäkring Kronoberg ut Hållbarhetspriset till ett företag, organisation eller personer som  något sätt har bidragit till miljömässig, ekonomisk, eller social hållbarhet.

Ajabaja - stoppa mobbning i tid

Sedan 2018 samarbetar vi med Prata på riktigt och delar ut deras spel, Ajabaja, till förskolor i länet - för trygga barn i Kronoberg.


LF Cup

Länsförsäkring Kronoberg anordnar varje år LF Cup, som är Sveriges största ungdomsturnering i fotboll inomhus på fullstor konstgräsplan.

Klimatrenoveringar

Ungefär 80 % av de svenska småhusen är över 30 år gamla och många är i behov av renovering. Det innebär stora möjligheter för dig som husägare att kunna sänka energianvändningen för ditt hus vid en renovering.


Ta hjälp av vår återvinningstjänst

Tillsammans för ett renare Kronoberg

Vår återvinningstjänst är ett smidigt sätt att hjälpa dig som lantbrukare att bli av med skrot och miljöfarligt avfall. Förutom att du gör miljön en tjänst, får du marknadsmässigt
betalt för skrotet.

Ung Växtkraft

För unga entreprenörer på landsbygden

Lantbruket förändras och utvidgas med nya verksamheter, inte minst tack vare yngre förmågor. Med priset Ung Växtkraft vill vi stödja och uppmuntra dessa unga, duktiga och drivna entreprenörer som med sina företag håller landsbygden levande.

Finanskoalitionen mot barnsexhandel

ECPAT Sverige

Länsförsäkringar är medlem i Finanskoalitionen och samarbetar med barnrättsorganisationen ECPAT Sverige och polisen.