Länsförsäkringar Fondförvaltning

Senaste finansiella rapporten

Bokslutskommuniké 2018

Länsförsäkringar Fondförvaltning är helägt av Länsförsäkringar Bank. Bolagets resultat redovisas som en del av Länsförsäkringar Banks finansiella rapportering.

Helåret 2018 jämfört med helåret 2017

  • Den förvaltade fondvolymen under eget varumärke ökade med 4,7 miljarder kronor, till 143,2 (138,5) Mkr och förklaras av en ökade inflöden i fondaffären och positiva värdeförändringar.
  • Förvaltningen sker i 38 (37) fonder med olika placeringsinriktning.
  • Tio fonder förvaltas i egen regi av Länsförsäkringar Fondförvaltning. Fonderna är specialfonder, räntefonder och aktiefonder.
  • Fonderna erbjuds för direktfondsparande, IPS, ISK, fondförsäkring och i PPM- systemet.
  • Rörelseresultatet uppgick till 85,1 (96,2) Mkr.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2017.

Läs hela Länsförsäkringar Banks rapport

Mer information

Rapportdatum 2019
Datum Rapport
7 februari Bokslutskommuniké 2018
27 mars Årsredovisning 2018
26 april Delårsrapport, januari-mars 2019
18 juli Delårsrapport, januari-juni 2019
24 oktober Delårsrapport, januari-september 2019

MiFID II

Från och med 3 januari 2018 rapporterar vi enligt nya EU-regelverk för värdepappersmarknaden. Här hittar du information om målmarknad och kostnader för våra fonder enligt den mall (EMT) som godkänts av EFAMA.

MiFid-rapport 2019-10-18


Om Länsförsäkringar Fondförvaltning

Vår modell – Alltid bästa spelarna på planen

Länsförsäkringar Fondförvaltnings fondvolym är ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank som ägs av 23 länsförsäkringsbolag. 

Alla våra fonder ska förvaltas av dem som har de bästa förutsättningarna och den yttersta kompetensen. För de tillgångsslag och marknader där vi inte själva har möjlighet att rekrytera marknadens bästa förvaltare, väljer vi att samarbeta med externa förvaltare.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
Organisationsnummer 556364-2783
Styrelsens säte: Stockholm
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00


Kontaktpersoner