Att brandöva hemma kan rädda liv

Vi övar på hur vi ska utrymma vid eventuell brand på jobbet och i skolan - men få familjer har övat praktiskt på vad de ska göra om det börjar brinna hemma. För att förbereda barn på vad de ska göra om det brinner bör man till exempel berätta att de ska ropa på hjälp och försöka ta sig ut ur bostaden där man tillsammans har valt en gemensam samlingsplats.      –  Att ha gått med barnen till den plats alla ska samlas kan innebära skillnaden mellan liv och död. Det har hänt att vuxna har trott att någon familjemedlem är kvar och rusat tillbaka in i brinnande hus och själv omkommit, säger Charlotte Elisson, kommunikationschef på Länsförsäkringar Södermanland.

SSB

I en undersökning som Länsförsäkringar gjort framkom att bara 2 av 10 har pratat med sin familj om hur de ska agera om det börjar brinna och ingen hade brandövat. Samtidigt omkommer ett hundratal personer varje år i bränder. Så föddes initiativet ”Sveriges största brandövning”, som nu genomförs för fjärde året i rad.

Små barns instinkt vid brand är ofta att gömma sig, vilket i ett rökfyllt hus eller lägenhet kan bli ödesdigert. Därför är det viktigt att prata med barnen. Att bestämma var man ska ses om man behöver utrymma hemmet är en mycket viktig detalj. Nästa steg är att faktiskt öva.

     – Att göra en brandövning med familjen där man går igenom bästa sätten att ta sig ut, återsamlingsplats och släckutrustning kan innebära skillnaden mellan liv och död. Det tar inte lång tid och övandet kan med fördel iscensättas som en rolig, men livsviktig, lek för alla familjemedlemmar, säger Charlotte Elisson.
Förutom att genomföra en brandövning bör hemmet utrustas med godkänd släck- och varningsutrustning. Att utrusta sitt hem med CE-märkta brandvarnare i kök och i sovrum kan rädda liv.
     - Man bör ha minst en brandvarnare per våningsplan och gärna placera dessa i eller i närhet till sovrum så att man hör när de larmar. Det kan göra att man reagerar snabbare vid en brand. Man bör också placera brandvarnare i anslutning till köket där flest bränder startar, säger Charlotte Elisson.

Råd och Steg-för-steg-lista på sajten

För att göra det enkelt att genomföra en brandövning i hemmen finns en steg-för-steg-lista på den särskilt framtagna sajten sverigesstörstabrandövning.se. Den kan finnas till hands i exempelvis mobilen under tiden som övningen genomförs. På sajten finns också många förebyggande råd, tips och fakta om bränder.

Prata med barnen

Vidare bör man prata med barn så att de lär sig risker och faror med eld och vad de ska göra om det börjar brinna. Många bränder börjar på grund av barns lek med eld och därför bör de lära sig att hantera eld med försiktighet.

– Barns nyfikenhet och lek med eld står för upp till 20 % av alla brandtillbud varje år.  Berätta för barnen om riskerna med att leka med tändstickor och låt dem vara med och tända och släcka levande ljus. Förklara hur de ska göra om de upptäcker att det brinner, hur brandvarnaren låter och är barnen inte för små så se till att de även vet hur de ska använda brandfilt och brandsläckare, säger Charlotte Elisson.

Minska dödsfallen

Hundra personer dör årligen i bränder. Drygt 80 av dessa dör i sina hem enligt statistik från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Det ska vi ändra på, tillsammans.

Brandövningen sker sista veckan i november

Kampanjen ”Sveriges största brandövning” genomförs 23-29 november.

  

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Elisson
, kommunikationschef Länsförsäkringar Södermanland
charlotte.elisson@lfs.se , 0155-48 44 08, 070-733 04 29

Länsförsäkringar Södermanland är ett kundägt, lokalt och självständigt bolag. Vi arbetar för att öka sörmlänningarnas säkerhet och trygghet. Ambitionen är att alltid ha de mest nöjda kunderna och vår vision är att mer än hälften av länets invånare är kunder hos oss. Vi erbjuder bank- och försäkringslösningar samt fastighetsförmedling genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Vi ingår i Länsförsäkringsgruppen som består av 23 lokala länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.

Se alla pressmeddelanden